طراحی سایت مشهد

امروز چهارشنبه 27 فروردين 1393

نشر نخعی (عان)

پایان نامه ها

روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان

نامه الکترونیک چاپ PDF

روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان

چکیده:تفسیر تبیان دارای ویژگیهای ارزنده ای در زمینه های متعدد شکلی و موضوعی است. روش تنظیم و ترتیب علوم قرآنی مانند قرائت، اعراب، اسباب النزول در بعد شکلی و احراز جایگاه ویژه در مباحث فقهی و کلامی در بعد موضوعی آن، دومحور کلی این تفسیر بزرگ را تشکیل می دهند. باتوجه به اهمیت موارد فوق، هدف این پژوهش، بررسی روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان است. روش تحقیق در این رساله، روش تحلیل محتوا می باشد. مطابق دومحور یاد شده، اساس بحث در دومحور کلی: شکلی و موضوعی ارائه شده است. بطور کلی تحقیق، دارای یک مقدمه و چهار بخش می باشد. مقدمه رساله، ضمن معرفی شخصیت شیخ الطائفه، به شرایط زمانی، مکانی، سیاسی و فرهنگی قرن چهارم و پنجم و نیز جایگاه علم کلام دراین دوران پرداخته است. در بخش اول: تبیان و منابع تفسیر آن معرفی شده است. روش فراگیر در تنظیم علوم قرآنی و مذاهب تفسیری موضوع بخش دوم را تشکیل می دهد.جایگاه نقل در تبیان، عنوان مبحث بعدی است که درآن تفسیر قرآن به سنت، اقوال صحابه وتابعان، و نیز موضوع شیخ طوسی و متاخران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه مباحث کلامی در تبیان، آخرین بخش این تحقیق است که شامل متکلمان و متشابهات قرآن، سیمای کلامی تبیان و آراء کلامی شیخ طوسی در تبیان می باشد.

اکبر ایرانی قمی، کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

(منبع: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی وارشاد)

***** "نشر نخعی" (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران به این سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان درج گردد! با سپاس (عان)

ضرورت بعثت انبیاء

نامه الکترونیک چاپ PDF

ضرورت بعثت انبیاء

چکیده:هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ضرورت بعثت انبیاء است. روش تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای بوده و اطلاعات آن از طریق فیش برداری گردآوری شده است. دربخش اول رساله در رابطه با ضرورت بعثت انبیاء سه فرضیه مطرح شده است. ‎۱) بعثت انبیاء محال است، چرا که حسنی برآن مترتب نمی باشد. ‎۲) بعثت انبیاء امری پسندیده و جایز می باشد، لکن تحقق آن واجب نیست. ‎۳) بعثت انبیاء نه تنها امری پسندیده و شایسته است، بلکه تحقق آن نیز واجب می باشد. درادامه این بخش دلائل مثبتان و منکران ضرورت بعثت انبیاء از دیدگاه عقل بررسی شده است. بدین صورت که نخست ادله منکران حسن بعثت انبیاء مطرح و مورد نقد تحلیل واقع شده است و براساس آن جواز بعثت انبیاء و عدم استحاله آن به اثبات رسیده است. به دنبال آن دلایل منکران وجوب بعثت انبیاء مطرح شده و معنایی از واجب که قطعاً مورد اتفاق فرق مختلف کلامی می باشد ارائه شده است. سپس با بیان این معنی که بحث از بعثت انبیاء نیز می تواند بحثی فلسفی باشد. طریقه حکماء در اثبات وجوب بعثت انبیاء بررسی شده است، و پس از بیان اشکالات وارد بر آن تقریری دیگر از این طریقه ارائه شده است که اشکالات طریق سابق را ندارد. همچنین به تفصیل، پیرامون لطف و ماهیت آن بحث شده و به اثبات وجوب آن پرداخته شده است، آنگاه از آن در اثبات وجوب بعثت انبیاء استفاده گردیده است. در بخش دوم رساله بعضی از آیات قرآن که بر ضرورت بعثت انبیاء دلالت دارند مورد بحث قرار گرفته است. بدین صورت که نگارنده نخست آنچه را خود از آن آیات قابل استفاده می دانسته عرضه کرده و آنگاه به ذکر آراء و اقوال مفسران در مورد آنها پرداخته است. ضرورت بعثت انبیاء از دیدگاه نهج البلاغه آخرین بخش تحقیق را تشکیل می دهد. بیانات امام علی (ع) پیرامون ضرورت بعثت انبیاء در قالب چهار علت دسته بندی شده است و بااستفاده از شروح معتبر نهج البلاغه، موضوع مورد نظر بررسی شده است. این علتها عبارتند از : ‎۱- عبث نبودن آفرینش انسان. ‎۲- اکمال معرفت فطری انسان. ‎۳- دستیابی انسان به حقیقت عبادت و بندگی خدا. ‎۴- اتمام حجت الهی .

جواد سرخوش، کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

(منبع: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی وارشاد)

***** "نشر نخعی" (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران به این سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان درج گردد! با سپاس (عان)

علل‌ انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن کریم

نامه الکترونیک چاپ PDF

علل‌ انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن کریم

چکیده:هدف از رساله حاضر، تحقیقی تفسیر گونه پیرامون آیات مربوط به علل انحطاط تمدنها می باشد. لذا سعی شده به این قبیل سوالات پاسخ داده شود: چگونه یک جامعه، سعادتمند و مورد لطف پروردگار و تحت چه ضوابطی امواج انحطاط و هلاکت، تمدنی را در گرداب قهر خویش فرو می برد؟ چرا مسلمانان پس از کذراندن یک دوره عزت و ترقی به سیر قهقرایی دچار آمده و همچنان در حالت انفعالی به سر می برند؟ آیا افراد یا اقوام و یا جریانات خاصی سبب این تحول منفی شدند یا مقتضای طبیعت زمان باعث این مساله شده است؟و... بنابراین پس ازبیان ضرورت بحث درباره علل انحطاط تمدنها، واژه های بکار رفته در موضوع و واژه های قرآنی مربوطه، مورد بررسی قرار گرفته، سپس به خصوصیات جامعه منحط و مترقی و کیفیت عذابهای الهی، اشاره شده است. به دنبال آن به مساله سنن الهی پرداخته و با ذکر نمونه ها و صفاتی از این سنن، مشخص گردیده که سنن الهی جاری شده در جوامع سابق، استثناء پذیر نبوده و در جوامع کنونی نیز جریان دارد. سرانجام علل انحطاط تمدنها، در به مقوله فرهنگی و اخلاقی، سیاسی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در زمینه فرهنگ و اخلاق، مهمترین علل انحطاط تمدنها، اتراف و خوشگذرانی، ظلم و ستمکاری، ترک امر به معروف و نهی از منکر، جهل و نادانی، تقلیدهای کورکورانه، عدم درک صحیح از دین و مفاسد اخلاقی می باشد. از نظر سیاسی مهمترین علل انحطاط تمدنها تفرقه و چندگانگی، دوستی با کفار و دشمنان دین، تهاون و سستی در دفاع و جهاد، عدم اطاعت از رهبری، عدم استقلال در زمینه های مختلف، استعمارگران و دشمنان داخلی و خارجی، سردمداران نالایق و بالاخره کوتاهی دولت و قوه حاکمه در امور مربوط به قوه مقننه، مجریه و قضائیه می باشند. سرانجام در مورد علل اقتصادی انحطاط تمدنها می توان به مواردی چوننداشتن تخصص و آگاهی اقتصادی مسئولان، کم فروشی و گرانفروشی، اسراف و تیذیر، کفران نعمت، رشوه، ربا و بخل اشاره کرد. نویسنده درپایان فصلی را به عنوان خلاصه مطالب کتاب اختصاص داده و در آن نیم نگاهی به اوضاع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی انقلابی ایران (در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی) انداخته است.

احمد علی قانع عزآبادی، کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

(منبع: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی وارشاد)

توجه مهم! ضمن تقدیر از نویسندگان ارجمند، درج چکیده مقالات و پایان نامه ها در این سایت به مفهوم تایید کامل آنان نمی باشد!

***** "نشر نخعی" (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران به این سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان درج گردد! با سپاس (عان)

خطابه و تحولات آن در اسلام

نامه الکترونیک چاپ PDF

خطابه و تحولات آن در اسلام

چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی سیر تاریخی خطابه از یونان تا دوره اسلامی و ادغام سبک منطقی کتب قدیم و مباحث جدید روانشناسی و تجربی فن خطابه و ارائه طرحی جدید با کارآیی بیشتر می باشد. روش تحقیق سندی و کتابخانه ای بوده و اطلاعات از طریق فیش برداری گردآوری شده است. رساله با بحث درباره معنای لغوی و اصطلاحی خطابه، اهمیت آن و وجوه اشتراک و افتراق خطابه و جدل آغاز شده و سپس به سیر تار یخی خطابه در یونان و روم و نیز خطابه در میان پیروان نسطوری می پردازد. باتوجه به اینکه اسلوب بیان خطابه در عصر اسلامی از دوره جاهلی متاثر بوده است، تاریخچه خطابه در دوره جاهلیت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق با بررسی تاریخ خطابه در صدر اسلام، عصر اموی و عباسی و نیز بررسی خطابه در ایران ادامه یافته و با بیان اجزاء، اقسام و توابع خطابه پایان می یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد، آنچه که امروزه به عنوان فن خطابه شناخته شده دستاوردی از کوششها و ابتکارات معلم اول است که خود وی نیز تحت تاثیر سوفسطائیان بود. اینان فن سخنوری را از دانشمندان سیسیل آموخته بودند و همچون بازاریان دوره گرد، متاع خویش را به مردم ارائه می کردند. ارسطو اصول و مبانی این فن را پایه ریزی کرده و رومیان آنرا بدون تغییر پذیرفتند. خطابه اسلامی از نظر عملی تحت تاثیر عصر جاهلی بود ولی با توجه به اینکه مسلمانان برای دعوت دین جدید و امر به معروف و نهی از منکر به خطابه روی آوردند، لذا اسباب رشد آن بیش از عصر جاهلی بوده است. قرآن و احادیث نبوی مهمترین الهام خطبا محسوب می شد که سبب تعالی بخشیدن به سبک و محتوای خطابه های اسلامی گردید. درقرنهای اول و دوم هجری تحولات خطابه تنها مربوط به موضوعات آن بود تا به سبک و اسلوب بیانی. اما گسترش حکومت اسلامی و برخورد مکسلمانان با سایر ملل، علاوه بر موضوعات، سبک بیانی آن را نیز متحول نمود. خطابه درایران، در طول تاریخ، نقشهای مهمی را ایفا نموده است که از نمونه های بارز آن می توان به خطب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران اشاره نمود. بروز خطابه در صحنه سیاسی ایران، پیوند ناگسستنی با عواطف مردم نسبت به دین و مذهب داشت و منبریان در مراسم عزاداری، به مشکلات و مفاسد رژیم طاغوت می پرداختند. فن خطابه آخرین بخش تحقیق است که درآن به اجزاء خطابه همچون عمود و اعوان، اقسام خطابه نظیر منافره، مشاجره و مشاوره و همچنین انواع خطابه و وظایف خطیب در هریک از آنها اشاره شده است. آخرین مبحث این بخش فصاحت و بلاغت سخن، ترتیب سخن و تاثیر سخن می باشد.

علی اکبر ضیائی، کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

(منبع: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد)

توجه مهم! ضمن تقدیر از نویسندگان ارجمند، درج چکیده مقالات و پایان نامه ها در این سایت به مفهوم تایید کامل آنان نمی باشد!

***** "نشر نخعی" (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران به این سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان درج گردد! با سپاس (عان)

سیر تدوین حدیث

نامه الکترونیک چاپ PDF

سیر تدوین حدیث

چکیده:باتوجه به اهمیت حدیث به عنوان مبین سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم از نظر فریقین، هدف این تحقیق بررسی سیر تاریخی حدیث می باشد. روش تحقیق در این رساله سندی و کتابخانه ای بوده و اطلاعات آن از طریق فیش برداری گردآوری شده است. بحث در معنای لغوی و اصطلاحی حدیث و واژه هایی کة با آن قریب المعنی هستند ازقبیل خبر، روایت، اثر، سنت و غیره اولین بخش تحقیق را تشکیل می دهد.به دنبال آن رای علمای فریقین درباره ابتدای تدوین حدیث و مواضع اختلاف آن دو بیان شده است. اولین مدونان حدیث در مذاهب شیعه و اهل سنت، کتب روایی تدوین شده در زمان حضرت رسول اکرم(ص) و موضع سنت آن حضرت در قبال تدوین و نشر احادیث، مباحث بعدی تحقیق می باشند. در بخش مربوط به سیر تدوین حدیث بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص)،به تدوین حدیث در دورانهای ابوبکر، عمر و عثمان اشاره شده و ادله اهل سنت در توجیه منع ازتدوین حدیث و سپس نقد این ادله ارائه شده است. در ادامه بحث، به تدوین حدیث در زمان حضرت علی(ع)، خلفای بنی امیه و بنی عباس تا تدوین مهمترین کتب روایی اهل سنت از جمله صحاح سته پرداخته شده است. مهمترین محدثان و مدونان حدیث در مذهب شیعه که صاحبان کتب و اصول اربع مائه می باشند، معرفی شده اند،علاوه بر تحقیقی که درباره مشیخه سته کتب مهم امامیه یعنی من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار ارائه شده، سیر تدوین حدیث در مذهب امامیه از زمان حضرت امیر(ع) تا تدوین کتب اربعه شیعه بررسی شده است. بحث درباره معنای "اصل" و فرق آن با کتاب، اهمیت اصول اربعمائه، تعداد اصول و صاحبان آنها، آخرین مبحث این رساله می باشد.

کامران ایزدی مبارکه، کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

(منبع: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی وارشاد)

توجه مهم! ضمن تقدیر از نویسندگان ارجمند، درج چکیده مقالات و پایان نامه ها در این سایت به مفهوم تایید کامل آنان نمی باشد!

***** "نشر نخعی" (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و خواندنی خود را جهت استفاده دیگران به این سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان درج گردد! با سپاس (عان)