معرفی عبدالرحمان بن ملجم مرادی (ل)

معرفی عبدالرحمان بن ملجم مرادی، لعنه الله علیه چه باعث درد و تاسف شدیدی می شود، وقتی انسان می شنود، می بیند یا می خواند که افراد بسیار مهم و شایسته ای در مسیر راه دچار لغزش شده و بدتر از آنانی شده اند که اصلاً در راه نبوده اند!!! از این روست که تاریخ…

اطلاعات بیشتر

کنار کعبه و طرح ریزی توطئه ای شوم

کنار کعبه و طرح ریزی توطئه ای شوم اوج تعالی و  ژرفای پستی در تاریخ پیداست. در یک سو “رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند …” و و در سویی دیگر، رسد آدمی به جایی که به جز خود را نبیند! حکایت تلخ دیگری است. ماجرای آنان که از کعبه کعبه تر…

اطلاعات بیشتر

قُطّاب (زنی زیبا)

قُطّاب (زنی زیبا) یکی دیگر از عبرت های تاریخ اسلام، متاسفانه، همین ماجرای غمناک و جانسوز قُطّاب، لعنه الله علیها، است که زنی زیبا روی و خوش چهره بود. قُطّاب که چهره ای عابد به خود گرفته بود، در داخل مسجد مقدس کوفه چادر یا خیمه ای زده بود و باصطلاح شب و روز مشغول…

اطلاعات بیشتر

این مردمان غریبه نبودند ای پدر!

این مردمان غریبه نبودند ای پدر! بعد از ما به سایه ی ما تیر می زدند زخم زبان به بغض گلوگیر می زندند پیشانی تمامی شان داغ سجده داشت آنان که خیمه گاه مرا تیر می زدند این مردمان غریبه نبودند ای پدر! دیروز در رکاب تو شمشیر می زدند ماندند در بطالت اعمال حجشان…

اطلاعات بیشتر

حافظ قرآن، قاری برهان، همرزم علی (ع)، کردند اتفاق بر قتل سبط نبی (ص)

حافظ قرآن، قاری برهان، همرزم علی (ع)، کردند اتفاق بر قتل سبط نبی (ص) تاریخ مملو از عبرت هاست، کجایند آنان که عبرت گیرند؟ فکر می کنید قاتلان مولا اباعبد الله الحسین، صلوات الله و سلامه و برکاته علیه و آله، چه کسانی بودند؟ از قبیله ی مشرکان، از شمار کافران، از قوم یهودیان و…

اطلاعات بیشتر