عظمت و برکات ماه مبارک رمضان

عظمت و برکات ماه مبارک رمضان در عظمت ماه مبارک رمضان آنچه بیان گردد و به رشته ی نگارش در آید، باز همچنان نمی از یم عظمت این ماه مبارک است. در اینجا تنها به چند مورد از این همه عظمت فهرست وار اشاره می گردد: الف- نام مبارکش “رمضان” است که معنای “سوزاننده” دارد.…

اطلاعات بیشتر

عظمت بنده ی محبوب خدا!

عظمت بنده ی محبوب خدا! علامه ملا احمد نراقی صاحب کتاب “معراج السعاده” نشانه های بنده ی محبوب حقتعالی را که نشان از عظمت او دارد چنین توصیف می نماید: “علامت بنده محبوب خدا آن است که او خدا را دوست داشته باشد و او را بر همه محبوب های خود اختیار کند و ببیند…

اطلاعات بیشتر

عظمت حضرت فاطمه صدیقه شهیده، سلام الله علیها!

عظمت حضرت فاطمه صدیقه شهیده، سلام الله علیها! به فضل و شکرانه الهی، جلّ جلاله، عظمت های خاندان عصمت و طهارت قابل شمارش نبوده است و هر کسی به اندازه درک خود تنها نمی از یمی را دریافت می کند. در اینجا فقط و فقط به یکی از این عظمت های بی بی دو عالم،…

اطلاعات بیشتر

عظمت امام حسن، صلوات الله علیه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! عظمت امام حسن، صلوات الله علیه تبیلیغات دستگاه حکومتی معاویه بن ابی سفیان، لعنه الله علیهما و اتباعهما، به قدری شدید بود بویژه در مناطق موسوم به شام (سوریه کنونی و…

اطلاعات بیشتر

انگور نخورم گرچه اصرار کنی!

انگور نخورم گرچه اصرار کنی! باغبانی نسبت به عالمی فرزانه عشق و ارادتی خاص می ورزید. روزی عالم عامل را به باغ خود دعوت نمود. آقا دعوتی را پذیرفت. با همدیگر به باغ رفتند. زیر سایه ی درختی نشستند. باغبان لحظاتی رفت و با مقداری انگورهای تازه ی تازه و خوش رنگ و رو آمد.…

اطلاعات بیشتر

چرک و خون چکد از برنج غیر، هشدار!

چرک و خون چکد از برنج غیر، هشدار! مرد خوبی بود. اهل کار خیر و عبادت بود، اما زیاد توجهی خاص و دقیق به موضوع بسیار حیاتی حلال و حرام نبود. غفلت از مال حلال و حرام داشت و گرنه قصد و غرضی و مرضی نداشت. روزی از روزها عالمی فرزانه که چشم برزخی اش…

اطلاعات بیشتر