برف پرستی

برف پرستی کشور هندوستان نماد کشور هزار کیش و اعتقاد است. انواع مختلف باورهای آیینی در این کشور پرستش شده و پرستنده دارد. یکی از میان این باورهای رنگارنگ “برف پرستی” است. تعدادی از دانش پژوهانم که اهل کشور هندوستان می باشند از “برف پرستی” در کشورشان می گفتند. کم نیستند پیروان این آیین قدیمی…

اطلاعات بیشتر

آیین بودا

آیین بودا یکی دیگر از آیین هایی که در بین برخی مردم رواج یافته است و از قدمت زیادی برخوردار است، آیین بودا می باشد. این آیین بودایی در تبت ترکیبی از مهایانه و جره یانه است که ابتدا در قرن هفتم پس از میلاد حالت رسمیت به خود گرفت و سپس پس از آنکه…

اطلاعات بیشتر

آیین کنفوسیوس

آیین کنفوسیوس برخی آیین ها، باورها و اعتقادات در اندیشه های ملت ها رسوخ کرده و ممکن است قرنها تداوم یابد. یکی از باورهای مردم پرپیشینه ی چین آیین کنفسیوس بوده است. ریشه ی این باورها در آموزه های شخصی به نام کونگ فو – تسو (۵۵۱ – ۴۷۹ پیش از میلاد) که می باشد…

اطلاعات بیشتر