حضرت اسماعیل علیه السلام

حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم سلام الله علیهما بود. واژه ی اسماعیل اسمی مرکب است که از زبان عربی و غیر آن شکل گرفته است. بخش اول اسم “اسماع” به معنی “شنونده” و قسمت دوم “ایل” نام خداوند است. پس اسماعیل به معنی “بنده ی شنونده ی خدا” می باشد. حضرت اسماعیل…

اطلاعات بیشتر

حضرت لوط علیه السلام

حضرت لوط علیه السلام حضرت لوط علیه السلام اولین فردی است که در سرزمین مصر به حضرت ابراهیم علیه السلام پیوست و به خداوند تبارک و تعالی ایمان آورد. حضرت لوح علیه السلام از خویشاوندان ابراهیم علیه السلام بود. او خاله زاده و برادر خانم حضرت ابراهیم علیه السلام بود. ساره که همسر ابراهیم بود،…

اطلاعات بیشتر

حضرت ابراهیم علیه السلام

حضرت ابراهیم علیه السلام نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام برگرفته از دو نام “اَب” و “رحیم” است که به معنی “پدر مهربان” می باشد. او از پیامبران اولوالعزم است. حضرت ابراهیم علیه السلامدر شهرکی به نام اور و در محله ای به اسم آرام از توابع شهر بابل عراق به دنیا آمد. علی اکبر…

اطلاعات بیشتر

حضرت صالح (ع)

حضرت صالح (ع) او پسر ثمود بن عاثر بن آدم بن سام بن نوح و به نقلی دیگر پسر عبید بن آسف بن ماسخ بن عبید بن جاذر بن ثمود بن عاثر بن اکرم بن سام بن نوح می باشد. حضرت صالح علیه السلام در سن ۱۶ سالگی در سرزمینی که مبعوث گشت که آن…

اطلاعات بیشتر

حضرت هود علیه السلام

حضرت هود علیه السلام سبب نامگذاری آن حضرت به هود این است که او هدایت یافت یا که قوم خود را هدایت نمود. نام پدرش عبدالله بن ریاح بن جلوث عابد بن عوص بن آدم بن سالم بن نوح بود. او بر قوم عاد مبعوث گشت که خداوند کریم به آنان نعمت های فراوانی بخشید…

اطلاعات بیشتر

حضرت نوح علیه السلام

حضرت نوح علیه السلام برای او نام های مختلفی ذکر شده است که عبارتند از: سکن، عبدالغفار، عبدالرحمان، عبدالملک، عبدالاعلی. چون ایشان بسیار برای قومش نوحه خوانی می نمود به او نوح گفته می شد. شغل حضرت نوح علیه السلام نجاری بود و فاصله بین او و حضرت آدم علیه السلام هزار و پانصد سال…

اطلاعات بیشتر