در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

In the name of Allah, The Most Compassionate, The Most Merciful!   “Author’s Dissertation” Graduate studies thesisDissertation Information Ferdowsi University of Mashhad Faculty: Faculty of Letters and Humanities Department: Linguistics   -  M.A. √ Approval date: 1387 (2008) - Defense date: 18 – ۱۲ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) Number of pages: 350 - Title of thesis dissertation: “A Survey on The Islamic […]

ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه! هر یک از غرایض انسانی به جای خود و به اندازه متعادل خود نیکوست! احساسات یکی از نعمت های بی بدیل الهی بوده است. احساسات گرچه در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، ولی در زمان های خیلی حساس شایسته تر همان بوده است که کاملاً تحت کنترل بوده و […]

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی […]

چاپ کتاب هایتان را به انتشارات نخعی (عان) بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با قیمتی باور نکردنی به زیور چاپ آراسته گردد! انتشارات نخعی (عان) در خدمت تمامی نویسندگان سراسر گیتی است. انتشارات نخعی (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام تلفن های تماس با مدیر مسئول انتشارات نخعی (عان): ۰۹۱۵۴۱۵۶۴۱۱ […]

بایگانی برای دسته "فلسفه و مکاتب آن"

شکاکیت خفیف mitigated skepticism

بدون نظر

شکاکیت خفیف mitigated skepticism شکاکیت خفیف: هیوم معتقد بود که باید به خود بقبولانیم که تنها در ریاضیات است که انسان به برهان قاطع یا همان قطعیت صد در صد می تواند دست یابد. او بر این باور بود که قطعیت در هیچ نقشی در کارهای دیگر و در زندگی انسان ندارد. او تاکید می […]


انرژی جنبشی

بدون نظر

انرژی جنبشی هر جنبنده ای در گستره هستی دارای انرژی است که توسط آن انرژی به جنبش در می آید. به این انرژی که سبب جنبش آن جنبنده می شود انرژی جنبشی گویند. به هر میزان که چیزی با سرعت بیشتری حرکت نماید، به همان اندازه دارای جرم و انرژی جنبشی فزون تری است. اولین […]


وحدت وجود یا همه خدایی

بدون نظر

وحدت وجود یا همه خدایی فلسفه از آغاز تا کنون مشرب های متفاوتی را در خود پرورده است که یکی از آنان دیدگاه “وحدت وجود یا همه خدایی” می باشد. در این نظرگاه، خدا وند تبارک و تعالی را عین هستی و کائنات و به تعبیری دیگر عین طبیعت می انگارد. چنین اندیشه ای تمام […]


خردگرایی یا اصالت عقل

بدون نظر

خردگرایی یا اصالت عقل rationalism سالها سلطه ی کلیسایی بر افکار عمومی سایه ای سترگ افکنده بود تا اینکه سرانجام سایه ها رفته رفته کم رنگ باختند. در این میان تعداد زیادی بر اندیشیده پای می فشردند که تنها از راه عقل و خرد می توان به شناخت جهان و گیتی دست یافت. به این […]


جوهر essence

بدون نظر

جوهر essence در فلسفه ذات و ماهیت هر چیزی را جوهر گویند. جوهر چیزی است که آن چیز را چنین نموده است.  یعنی وجه مشخص هر چیز جوهر آن نام دارد. مثلاً جوهر اسب تک شاخ در این است که اسبی است که شاخی بر فرق سرش دارد، اما این بدان معنی نیست که بگوییم […]


شناخت شناسی epistemology

بدون نظر

شناخت شناسی epistemology شاخه ای از فلسفه به شاخت شناسی می پردازد که سوال اصلی آن این است که اولاً:”شناخت چیست؟”، “آیا شناخت امکان پذیر است؟”، “آیا می توان چیزی را شناخت و اگر امکان دارد به شناخت چه نوع چیزی می توان دست یافت؟”، “چگونگی شناخت چیزها چگونه میسر است؟” شاخه ی شناخت شناسی […]


تجربه گرایی یا اصالت تجربه

بدون نظر

تجربه گرایی یا اصالت تجربه empiricism برخی اعتقادشان بر این است که هرگونه شناختی تنها از طریق تجربه حاصل می شود که تجربه گرایی یا اصالت تجربه نام گرفته است. جهان پر از محسوسات است و انسان به واسطه ی تجربه آنان به شناخت دست می یابد. بنابر این، جهان تجربی empirical world جهانی سرشار […]


تفاوت ماهیت و وجود

بدون نظر

تفاوت ماهیت و وجود اولین کسی که میان مفهوم واژه های “ماهیت” و “وجود” تفاوت قائل شد، توماس آکویناس بود. توماس آکویناس (۱۲۲۵ – ۱۲۷۴) فیلسوف برجسته ی قرن سیزدهم بود. از آن پس این تفاوت و تمایز در فلسفه همواره مورد بحث و اختلاف نظرهایی بوده است. “ماهیت” یک چیز همان چیزی است که […]


تومیسم

بدون نظر

تومیسم توماس آکویناس (۱۲۲۵ – ۱۲۷۴) فیلسوف برجسته ی قرن سیزدهم، و به اعتقاد بسیاری از فلسفه دانان، بزرگترین فیلسوف از زمان آوگوستینوس است. در سال های اخیر توماس در اذهان کاتولیک های مسیحی از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. زیرا  پاپ لئوی سیزدهم فلسفه ی او را به عنوان سرمشق و الگویی برای اندیشه […]


تثلیث (سه گانگی پرستی)

بدون نظر

تثلیث تثلیث به معنی “سه گانگی” است. در دین مقدس مسیحیت تثلیث جایگاه ویژه ی خود را دارد. مسیحیان معتقدند که خداوند “سه گانه” است. در آموزه های آنان تثلیث (سه گانگی) چنین است:”خدا در مقام پدر، خدا در مقام پسر و خدا در مقام روح القدس یا همان روح مقدس”. در چنین آموزه ای […]


قیاس و استقراء

بدون نظر

قیاس deduction “قیاس” به استدلال از عام به خاص گفته می شود. مثلاً گفته می شود:”اگر انسان می میرد یا میراست، پس سقراط هم که انسان است، به ناچار و ناگزیر میرا است.” “قیاس” را خیلی ها معتبر می دانند. در مقابل “قیاس” اصطلاح دیگری به کار گرفته می شود که بدان “استقراء” induction می […]