در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

In the name of Allah, The Most Compassionate, The Most Merciful!   “Author’s Dissertation” Graduate studies thesisDissertation Information Ferdowsi University of Mashhad Faculty: Faculty of Letters and Humanities Department: Linguistics   -  M.A. √ Approval date: 1387 (2008) - Defense date: 18 – ۱۲ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) Number of pages: 350 - Title of thesis dissertation: “A Survey on The Islamic […]

ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه! هر یک از غرایض انسانی به جای خود و به اندازه متعادل خود نیکوست! احساسات یکی از نعمت های بی بدیل الهی بوده است. احساسات گرچه در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، ولی در زمان های خیلی حساس شایسته تر همان بوده است که کاملاً تحت کنترل بوده و […]

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی […]

چاپ کتاب هایتان را به انتشارات نخعی (عان) بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با قیمتی باور نکردنی به زیور چاپ آراسته گردد! انتشارات نخعی (عان) در خدمت تمامی نویسندگان سراسر گیتی است. انتشارات نخعی (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام تلفن های تماس با مدیر مسئول انتشارات نخعی (عان): ۰۹۱۵۴۱۵۶۴۱۱ […]

بایگانی برای دسته "چکیده پایان نامه ها"

توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه دستور نظام مند هلیدی

بدون نظر

توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه دستور نظام مند هلیدی چکیده پایان نامه مقطع دکتری: رساله حاضر به توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی می پردازد. هلیدی معتقد است تمام زبان ها بر پایه چهار فرا نقش عمده یعنی فرانقش […]


بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی

بدون نظر

بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی چکیده: “رساله حاضر براساس نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی نگاشته شده که چامسکی آنرا در سال ۱۹۸۱ ارائه کرد. البته تاکید اصلی بر نیمه دوم این نظریه، یعنی مرجع‌گزینی بوده اما دیگر زیر نظریه‌های مرتبط با این نظریه نیز به اجمال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نظریه […]


ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

بدون نظر

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی چکیده بی شک بی همتاترین شاعر قصیده سرا در قرون اولیة ظهور شعرفارسی ، ناصر خسرو قبادیانی است . شعر ناصر آینة تمام نمای اندیشه ها ومعتقدات والای انسانی ومذهبی اوست . شیوه سخن ناصر ، خاص خود اوست ومی توان آنرا از نمونه های برجستة اصیل ترین سبکی گفت […]


بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامة آثارخاقانی)

بدون نظر

بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامة آثارخاقانی) چکیده با توجه به اینکه کلام خاقانی همیشه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین کلام ها بوده است ، لزوم شرح و توضیح آن نیز بیشتر احساس می شود و برای همین است که تا کنون شروح و توضیحات بسیاری برای رفع و گشایش […]


بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی

بدون نظر

بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی پایان نامه حاضر که در قالب ۴ فصل تنظیم گردیده به بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی می پردازد. پژوهنده در این مطاله، مواردی چون فعل از حیث ساختمان ظاهری، بررسی کیفیت کاربرد زمان ها، تعریف جمله، نقش جملات و عبارات عربی در فارسی را […]


مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم)

بدون نظر

مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم) چکیده: رساله ی حاضر که در قالب ۲ فصل ارائه شده و به بررسی مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی البته در محدوده ی قرآن کریم می پردازد. موضوعات و مشکلات ترجمه را در حوزه ساختار نحوی، عموماً در محورهای زبانشناختی زیر می […]


هنجار گریزی دستوری در مثنوی معنوی

بدون نظر

هنجار گریزی دستوری در مثنوی معنوی چکیده: این پایان نامه به بررسی هنجارگریزی دستور (نحوی) که غالباً از نوع حرکتی است، در مثنوی معنوی می پردازد. پژوهنده در کل ۸۶ نوع گریز از هنجار زبان در متن فوق را را ارائه نموده که به ترتیب فصل های رساله در موضوعات انتقال فعل، قلب در افعال، […]


بررسی زبانشناختی طنز سیاسی – اجتماعی معاصر زبان فارسی

بدون نظر

بررسی زبانشناختی طنز سیاسی – اجتماعی معاصر زبان فارسی چکیده: در ساله ی حاضر سعی شده است تا طنز فارسی در قالب مفهوم منظورمندی گفتاری، توصیف و طبقه بندی گردد. داده های این رساله که از چهار نشریه ی طنز معاصر یعنی: گل آقا، خورجین، طنز و کاریکاتور و جوالدوز گرفته شده اند، نشان می […]


بررسی مشتقات گوناگون افعال زبان فارسی مدرن و کاربرد متفاوت آنها: “گونه های مختلف معنایی و دستوری”

بدون نظر

بررسی مشتقات گوناگون افعال زبان فارسی مدرن و کاربرد متفاوت آنها: “گونه های مختلف معنایی و دستوری” چکیده: فرایند اشتقاق یکی از مهمترین فرایندهای واژه سازی در اکثر زبان های زنده دنیا است. واژه ی مشتق کلمه ای است که که از یک بخش پایه یا تکواژ مستقل و یک یا چند وند وابسته تشکیل […]


بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان انگلیسی و برخی نتایج کاربردی آن در آموزش زبان دوم

بدون نظر

بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان انگلیسی و برخی نتایج کاربردی آن در آموزش زبان دوم چکیده: پژوهنده در رساله ی حاضر به بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان فارسی و انگلیسی می پردازد تا از این رهگذر به برخی نتایج کاربردی آن در امر آموزش زبان دوم دست یابد. این […]


تحلیل گفتمان و تعابیر معنایی دارای ابهام

بدون نظر

تحلیل گفتمان و تعابیر معنایی دارای ابهام چکیده: رساله ی حاضر متشکل از چهار فصل است و به تحلیل گفتمان و تعابیر معنایی دارای ابهام می پردازد. فصل اول به توضیح زبان و ویژگی های آن اختصاص دارد. واژگان جمله و معنا را بررسی می نماید؛ از اصول معنا و روابط معنایی سخن گفته و […]


بررسی علل و نتایج تحول معنایی

بدون نظر

بررسی علل و نتایج تحول معنایی چکیده: نگارنده در رساله ی حاضر، بررسی علت های تحول معنایی را مهم ترین هدف این پژوهش عنوان کرده است و به این منظور در پی تطبیق و تعمیم نظریات عرضه شده به زبان فارسی و در واقع کاربردی کردن نظریه ها بوده است. این رساله، در اصل به […]


بررسی عل و نتایج تحول و گسترش واژگانی …

بدون نظر

بررسی عل و نتایج تحول و گسترش واژگانی پس از انقلاب اسلامی ایران چکیده: رساله ی حاضر که به بررسی تحولات واژگانی و معنایی برخی از واژه ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته، از چهار فصل تشکیل شده است. این بررسی با مقدمه ای درباره ی پیشینه ی مطالعات تاریخی زبان و نظربان و […]


ترجمه کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی

بدون نظر

ترجمه کتاب درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی چکیده: این رساله ترجمه ی چهار فصل از کتاب “درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی” اثر پیتر ترودگیل است. در فصل اول، زبان به عنوان یم پدیده ی متغیر در ارتباط مستقیم با جامعه معفی شده است. در فصل دوم، ارتباط زبان و طبقه اجتماعی بررسی شده و زبان به عنوان […]


استعاره در زبان فارسی بر اساس دیدگاه زبانشناسی شناختی

بدون نظر

استعاره در زبان فارسی بر اساس دیدگاه زبانشناسی شناختی چکیده: رساله ی حاضر سعی دارد ماهیت استعاره و نقش شناختی آن را در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد. بر اساس برداشت های جدید شناختی، استعاره فقط به یک آرایه ی ادبی با تنها یکی از صور کلام اطلاق نمی شود، بلکه فرایندی فعال در […]


تحلیل سبکی گلستان

بدون نظر

تحلیل سبکی گلستان چکیده: این رساله، باب اول گلستان سعدی را مورد تحلیل سبکی قرار داده است. این تحلیل در سه بخش آوایی، معنایی و دستوری انجام گرفته است. بررسی آوایی این پژوهش نشان داد که گرایش سعدی، بیشتر به سوی استفاده از هجای cv و سپس cvc و cvcc می باشد. از میان همخوان […]


بررسی انسجام دستوری در زبان فارسی با نگاهی به آثار جلال آل احمد

بدون نظر

بررسی انسجام دستوری در زبان فارسی با نگاهی به آثار جلال آل احمد چکیده: بررسی انسجام دستوری در زبان فارسی و ابزارهای ایجاد انسجام در متن با نگاهی به آثار آل احمد موضوع این رساله می باشد. پس از طرح نظریات هلیدی و حسن مندرج در کتاب انسجام در زبان انگلیسی و ارائه تقسیم بندی […]


تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌

بدون نظر

تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌ چکیده در راستای یافتن‌ روشهای جدید و کارآ در تدریس‌ زبانهای خارجی، تحقیق‌ حاضر به‌ مقایسه‌ دو روش‌ تدریس‌ در زمینه‌ آموزش‌ لغت‌ در انگلیسی به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ اهتمام‌ نمود. روش‌ اول‌ که‌ بر گرفته‌ شده‌ از تئوری های اکتساب‌ زبان‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ کراشن‌(۱۹۸۲-۱۹۸۱) […]


تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی

بدون نظر

تاثیر آموزش زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سرودهای انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری دستور زبان: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر احتمالی معرفی دستور زبان در متن از طریق تکالیف آموزشی پیرامون شعر و سروده های انگلیسی بر یادگیری و بخاطر سپاری نکات […]


بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران

بدون نظر

بررسی سازه روایی آزمون FCE بخش خواندن و درک مطلب برای فراگیران زبان انگلیسی در ایران چکیده در چند دهه ی اخیر، مطالعات روایی در آزمونهای بسندگی زبان توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این مطالعات برای بررسی مهارتهایی است که توسط هر سئوال در آزمون سنجیده می شوند.در همین راستا […]


صفحه 1 از 712345...قبلی »