توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه دستور نظام مند هلیدی

توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه دستور نظام مند هلیدی چکیده پایان نامه مقطع دکتری: رساله حاضر به توصیف و تحلیل ساختمان بند در زبان فارسی بر پایه نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی می پردازد. هلیدی معتقد است تمام زبان ها بر پایه چهار فرا نقش عمده یعنی فرانقش…

اطلاعات بیشتر

بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی

بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی چکیده: “رساله حاضر براساس نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی نگاشته شده که چامسکی آنرا در سال ۱۹۸۱ ارائه کرد. البته تاکید اصلی بر نیمه دوم این نظریه، یعنی مرجع‌گزینی بوده اما دیگر زیر نظریه‌های مرتبط با این نظریه نیز به اجمال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نظریه…

اطلاعات بیشتر

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی چکیده بی شک بی همتاترین شاعر قصیده سرا در قرون اولیه ظهور شعرفارسی ، ناصر خسرو قبادیانی است . شعر ناصر آینه تمام نمای اندیشه ها ومعتقدات والای انسانی ومذهبی اوست . شیوه سخن ناصر ، خاص خود اوست ومی توان آنرا از نمونه های برجسته اصیل ترین سبکی گفت…

اطلاعات بیشتر

بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامه آثارخاقانی)

بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامه آثارخاقانی) چکیده با توجه به اینکه کلام خاقانی همیشه یکی از پیچیده ترین و دشوارترین کلام ها بوده است ، لزوم شرح و توضیح آن نیز بیشتر احساس می شود و برای همین است که تا کنون شروح و توضیحات بسیاری برای رفع و گشایش…

اطلاعات بیشتر

بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی

بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی پایان نامه حاضر که در قالب ۴ فصل تنظیم گردیده به بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی می پردازد. پژوهنده در این مطاله، مواردی چون فعل از حیث ساختمان ظاهری، بررسی کیفیت کاربرد زمان ها، تعریف جمله، نقش جملات و عبارات عربی در فارسی را…

اطلاعات بیشتر

مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم)

مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم) چکیده: رساله ی حاضر که در قالب ۲ فصل ارائه شده و به بررسی مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی البته در محدوده ی قرآن کریم می پردازد. موضوعات و مشکلات ترجمه را در حوزه ساختار نحوی، عموماً در محورهای زبانشناختی زیر می…

اطلاعات بیشتر