بررسی نقش ساختار اطلاعی جمله در ترجمه در چارچوب دیدگاه نقشی جمله

بررسی نقش ساختار اطلاعی جمله در ترجمه در چارچوب دیدگاه نقشی جمله چکیده: ترجمه بیان مطلبی نوشته یا گفته شده در یک زبان به زبانی دیگر است. مترجم امین می کوشد تا گزاره های زبان مبدأ را بی کم و کاست به زبان مقصد انتقال دهد. اما صرف انتقال گزاره ها الزاماً به معنای برقراری…

اطلاعات بیشتر

ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره …

ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره: بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره ی خانگی چکیده: در خصوص رابطه ی میان صورت و معنی نشانه ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه…

اطلاعات بیشتر

بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور

بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور چکیده: در این مقاله به توصیف و بررسی طنز منثور در مطبوعات رسمی طنز کشور پرداخته شده است. داده های این تحقیق شامل ۲۶۰ متن منثور برگرفته از ۷ مجله طنز می باشد که در ۲۵ سال اخیر در ایران منتشر شده اند. این داده ها…

اطلاعات بیشتر

بررسی ترجمه ی هفت پیکر به انگلیسی

بررسی ترجمه ی هفت پیکر به انگلیسی در این مقاله، ترجمه ی هفت پیکر شاهکار نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن ششم، که توسط C.E.WILSON به انگلیسی صورت گرفته است، به نکاتی مختصر مورد بررسی قرار می گیرد. در این بررسی مسائلی چون شیوه ی ترجمه ی ادبی، میزان آگاهی مترجم از لفظ و محتوای اثر،…

اطلاعات بیشتر

نقد و بررسی مسائل ترجمه از عربی به فارسی

نقد و بررسی مسائل ترجمه از عربی به فارسی نقد و بررسی مسائل ترجمه از زبان عربی به زبان فارسی موضوع مهمی است که در مطالعات جدی ترجمه مغفول مانده و به عبارتی تحت الشعاع مسائل ترجمه از زبان های اروپایی قرار گرفته است. تنها با بررسی ترجمه های قرآن کریم و نهج البلاغه مشخص…

اطلاعات بیشتر

نقش کلیدی مؤلفه های معنایی در ترجمه اسلامی

نقش کلیدی مؤلفه های معنایی در ترجمه اسلامی یکی از نکته های بسیار کلیدی و نقش گذار در “ترجمه اسلامی” توجه ویژه به مؤلفه های معنایی واژگان مقدس است. “ترجمه اسلامی” در برخی واژگان به صورت “ترجمه واژه به واژه” به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. چرا؟ زیرا در تمامی ترجمه ها باید مولفه های…

اطلاعات بیشتر