گلشن آل عبا (ص)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! گلشن آل عبا (ص) میدانم این زمین مرا از تو جدا مى کند گلچین عزم تباهى گلشن ما مى کند عدو ببندد دست مرا برد به…

اطلاعات بیشتر

مسلخ عشاق

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! مسلخ عشاق آید بانگ جرس قافله آل رسول اللَّه قربانیان حسین آمده اند جانب قربانگاه نینوا گشته چو منا، مسلخ عشاق خدا شور محشر گشته بپا،…

اطلاعات بیشتر

تنها گذاشتن کودکان، هیچگاه و هرگز!

تنها گذاشتن کودکان، هیچگاه و هرگز! کودکان به محض اینکه به راه می افتند، دوست دارند برای ارضای “حس کنجکاوی” خود به هر جایی سرکی بکشند و به هر چیزی دستی بزنند و آن را تجربه نمایند و این یعنی اینکه خطرات زیادی آنان را تهدید می کند! پله ها و پلکان خانه، وسایل نوک…

اطلاعات بیشتر

کودکان دلبندمان و پریز برق، تاکید زیاد، هشیاری!!!

کودکان دلبندمان و پریز برق، تاکید زیاد، هشیاری!!! ایرانیان عزیز! کودکان مان از عزیزترین وابستگان مان هستند و این نشانگر فرهنگ بسیار انسانی ایران زمین بوده و مانا مانده است! ضمن اینکه پاسش می داریم، باید که کودکان را از خطر پریزهای برق خانه در امنشان داریم، به احتیاط تمام! کودکان برای ارضای حس و…

اطلاعات بیشتر

رانندگی احساسی، هرگز!!!

رانندگی احساسی، هرگز!!! یکی دیگر از عوامل بوجود آورنده تصادفات مرگبار و مرگ آفرین همین “رانندگی احساسی” بوده است که متاسفانه بسیار مرگبار و مرگ آفرین نموده است!!! احساساتی که به راحتی تحت تاثیر موزیک های هیجانی و یا خشم و انتقام از راننده ای دیگر و غیر اینها باعث می شود تا نه تنها…

اطلاعات بیشتر

لجبازی در رانندگی، فاجعه است، فاجعه!

هموطن گرامی! لجبازی در رانندگی، فاجعه است، فاجعه! یکی از عواملی که در ایجاد تصادفات مرگبار نقش بسزائی داشته است، “لجبازی” و به تعبیری دیگر “رو کم کنی” بوده است!  در آمار استخراج شده از عوامل بوجود آورنده تصادفات، کم نبوده نقش “لجبازی” و “رو کم کنی” که باعث کشته شدن افراد زیادی شده و…

اطلاعات بیشتر