رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن …

رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانی در برخی فرهنگهای دوزبانه انگلیسی – فارسی چکیده: در این مقاله به نحوه نگرش دستور زایشی و همچنین برخی دستورهای منشعب از دستور زایشی به واژه و مدخلهای واژگانی، از آغاز شکل گیری تا دهه…

اطلاعات بیشتر

کعب نی

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصاب جدکم الحسین! کعب نی کعب از نظر واژگانی به معنی “بند میان دو قسمت نی”، “گره چوب نیزه”، “هر چیز بلند و برآمده” می…

اطلاعات بیشتر

نظریه ی پیدایش زبان، زبان، تکوین و واقعیت آن

نظریه ی پیدایش زبان، زبان، تکوین و واقعیت آن مقاله زیر در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست نگاهی دارد کوتاه به تاریخ پیدایش فرضیه های پیدایش زبان انسانی و سهم این نظرات در تدوین نظریه ی پیدایش زبان. در بخش دوم به نظریه ی ایما و اشاره به عنوان پیدایش- مرحله ی زبان…

اطلاعات بیشتر

بررسی روش تحلیل نحوی نحویان کوفه و بصره

بررسی روش تحلیل نحوی نحویان کوفه و بصره بنابر آنچه که در فلسفه آموختیم، موضوع هر دانشی، روش آن را نیز معیّن می کند و برای روش تحقیق در هر علمی باید روش مناسب با آن علم را اختیار کنیم. روش تحلیل نحوی زبان نیز ناشی از نوع برداشتی است که نحویان از آن دارند.…

اطلاعات بیشتر

سری که هیچ سر آمدن نداشت، آمد

سری که هیچ سر آمدن نداشت، آمد سری که هیچ سر آمدن نداشت، آمد —– بلند بود ولیکن بدن نداشت آمد بلند شد سر خود به آسمان بخشید —– سری که بر تن خود، خویشتن نداشت آمد ***** “نشر نخعی” (عان) ناشر آثار بدیع در جهان اسلام***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

چشم پاک دختری از جمله ای تر مانده است

چشم پاک دختری از جمله ای تر مانده است چشم پاک دختری از جمله ای تر مانده است —– چشم های پاکش اما خیره بر در مانده است روی دیوار اتاق کوچک تنهائی اش —– عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است ***** “نشر نخعی” (عان) ناشر آثار بدیع در جهان اسلام***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com…

اطلاعات بیشتر