مقدمه ای بر رویکرد پدیدار شناسی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی

مقدمه ای بر رویکرد پدیدار شناسی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی با تأکید برمبانی نظری هوسرل و کاربست آن در مطالعه ی «الکلیسم» چکیده کاربست روش های کیفی برای طراحی و انجام تحقیقات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان رویکرد پدیدار شناسانه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بر مبنای…

اطلاعات بیشتر

گذری بر مکتب ادبی سوررئالیسم

گذری بر مکتب ادبی سوررئالیسم مقدمه در فاصله ی میان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰م قدرت کلیسا و پادشاهان فئودال دچار تزلزل و خدشه گشت که این رخ داد دگرگونی های اساسی را در زمینه‌های فرهنگی و اعتقادی اروپا با خود داشت . رنسانس با همه ی وجوه نوجویی خود زمینه‌ساز دوره ی مدرنیزمِ اروپا شد.…

اطلاعات بیشتر

سه راه برای افزایش طول عمر

سه راه برای افزایش طول عمر بیشتر انسانها دوست دارند عمری طولانی داشته و در این دنیا حضور و ماندگاری زیادتری در کنار بستگان ،اقوام و خویشان خود داشته باشند. اما اگر شما هم علاقه مند برخورداری از عمر طولانی هستید بد نیست به این روایت از  امام صادق علیه السلام توجه کنید که سه…

اطلاعات بیشتر

تو آدم نشوی جان پدر

تو آدم نشوی جان پدر پدری با پسری گفت به قهر —– که تو آدم نشوی جان پدر حیف از آن عمر که ای بی سروپا —– در پی تربیتت کردم سر دل فرزند از این حرف شکست —– بی خبر از پدرش کرد سفر رنج بسیار کشید و پس از آن —– زندگی گشت به کامش چو…

اطلاعات بیشتر

پیامک تولد مبارک پیامبر مهر و محبت (ص) و مولا امام صادق (ع)

پیامک تولد مبارک پیامبر مهر و محبت (ص) و مولا امام صادق (ع) ز یمن مقدم رسول خاتم —– معطر آمده محیط عالم مولد صادق آل محمد —– مقارن گشت با میلاد احمد میلاد نبی اعظم(ص) و امام صادق(ع) مبارک باد! ***** “نشر نخعی” (عان) ناشر آثار بدیع در جهان اسلام***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

د: مزایای شیر مادر در حفاطت محیط زیست:

د: مزایای شیر مادر در حفاطت محیط زیست: شیر مادر به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.برخلاف شیر مادر که نه هزینه بر بوده ونه آلودگی زیستی ایجاد می کند شیر خشک نیازمند بسته بندی ومصرف آن محتاج تهیه آب سالم ومواد شوینده وهمچنین بطری وپستانک است که این مواد علاوه بر تحمیل مالی…

اطلاعات بیشتر