علل‌ انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن کریم

علل‌ انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن کریم چکیده:هدف از رساله حاضر، تحقیقی تفسیر گونه پیرامون آیات مربوط به علل انحطاط تمدنها می باشد. لذا سعی شده به این قبیل سوالات پاسخ داده شود: چگونه یک جامعه، سعادتمند و مورد لطف پروردگار و تحت چه ضوابطی امواج انحطاط و هلاکت، تمدنی را در گرداب قهر خویش…

اطلاعات بیشتر

خطابه و تحولات آن در اسلام

خطابه و تحولات آن در اسلام چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی سیر تاریخی خطابه از یونان تا دوره اسلامی و ادغام سبک منطقی کتب قدیم و مباحث جدید روانشناسی و تجربی فن خطابه و ارائه طرحی جدید با کارآیی بیشتر می باشد. روش تحقیق سندی و کتابخانه ای بوده و اطلاعات از طریق فیش…

اطلاعات بیشتر

سیر تدوین حدیث

سیر تدوین حدیث چکیده:باتوجه به اهمیت حدیث به عنوان مبین سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم از نظر فریقین، هدف این تحقیق بررسی سیر تاریخی حدیث می باشد. روش تحقیق در این رساله سندی و کتابخانه ای بوده و اطلاعات آن از طریق فیش برداری گردآوری شده است. بحث در معنای لغوی و…

اطلاعات بیشتر

کرمانشاه؛ گنجینه آثار باستانی

کرمانشاه، گنجینه آثار باستانی استان تاریخی کرمانشاه همچون دیگر نقاط سرزمین کهن ایران، آثاری از مجد و عظمت ایران را در سینه کوه ها و پهنه دشت های خود به یادگار دارد و در این سرزمین باستانی می توان رد پای تمامی مراحل و ادوار زندگی بشر از عهد حجر تا دوره های تمدنی پیش از تاریخ و پس…

اطلاعات بیشتر

نقش برجسته آنوبانی نی (کرمانشاه)

نقش برجسته آنوبانی نی (کرمانشاه) در این صحنه تصویر آنوبانی نی پادشاه مقتدر لولوبی به حالت ایستاده در سمت راست حجاری شده است. آنوبانی نی دارای ریش بلند و صورتی نیم رخ است و کلاه مدوری بر سر، گردن بندی بر گردن و کمربندی به کمر دارد. لباس او کوتاه و مطبق و کفش هایش از نوع صندل است. در…

اطلاعات بیشتر

طاق بستان (کرمانشاه)

طاق بستان (کرمانشاه) محوطه تاریخی طاق بستان، در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه قرار دارد. دراین محوطه، آثاری از دوره ساسانی شامل “سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام های “ایوان کوچک و بزرگ وجود دارد. ایوان کوچک در سمت چپ سنگ نگاره اردشیر…

اطلاعات بیشتر