اندیشه های یک جادوگر

اندیشه های یک جادوگر کتابچه “اندیشه های یک جادوگر” که توسط آقای مهدی سالاری به رشته تحریر در آمده و بوسیله انتشارات نخعی (عان) به زیور چاپ آراسته گشته است، نقدی است که بر اندیشه های پائولوکوئلیو صورت می پذیرد. این کتابچه که به صورت رنگی و دارای ۹۶ صفحه است و به موارد زیر…

اطلاعات بیشتر

مسیحیان و چالش های پیش رو

مسیحیان و چالش های پیش رو کتابچه “مسیحیان و چالش های پیش رو” از قلم آقای سید رضا موسوی تراویده و توسط انتشارات نخعی (عان) به چاپ رسیده است. این کتابچه که به صورت رنگی منتشر گشته است و حاوی ۸۸ صفحه می باشد که مهمترین مطالب آن به شرح زیر است: ۱- نقد کتاب…

اطلاعات بیشتر

سیاه و سفید

سیاه و سفید کتابچه “سیاه و سفید” از تراوشات قلمی آقای مهدی سالاری است که توسط انتشارات نخعی (عان) به صورت رنگی و در ۱۰۴ صفحه به چاپ رسیده است. مهمترین مطالب این کتابچه از این قرارند: ۱- خدا محوری ۲- ویژگی های خدامحور ۳- عقل گرایی ۴- معادباوری ۵- انسان محوری ۶- عرفان های…

اطلاعات بیشتر

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم!

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی…

اطلاعات بیشتر

در هیاهو هوی مان نیست، “هو” هست!

در هیاهو هوی مان نیست، “هو” هست! در هیاهو هوی مان نیست، “هو” هست! گم شدیم، “غافل” و گرنه “او” هست! “قفل غفلت” گوئی “گوی هوشیاری” برد، آنچه می خواست بنوشیم همه خورد! لذت “عشق ورزی” بایدمان با نام “یار”، دم به دم با سلام آید به کار! آن “غریب فاطمه” چشم انتظار، ما به…

اطلاعات بیشتر

به! چه چکش کاری ام کردی خدا!

به! چه چکش کاری ام کردی خدا! به! چه چکش کاری ام کردی خدا، درد پی در پی ارزانی ام کردی خدا! تا توانی خوب بکوب این چکش های درد را خدا، تا بنازم این نوازش های ناب مرد را خدا! می خورم افسوس که جانی بیش نیستم ای خدا، تا نثارت بنمایم دم به…

اطلاعات بیشتر