گاو صندوق چندان در سرقت نقش ندارد!

گاو صندوق چندان در سرقت نقش ندارد! آیا می دانید که گاو صندوق چندان در کاهش سرقت نقش بسزائی ندارد؟ چرا؟ چون چنانچه دزد حدود چهل دقیقه وقت داشته باشند، آن را براحتی باز می کنند. بنابر این، برای نگهداری مدارک، طلاجات و وسایل ارزشمند باید تدابیر دیگر و بهتر اندیشید. چون جاسازی گاو صندوق…

اطلاعات بیشتر

کوتاهی پلیس، افزایش سرقت ها!

کوتاهی پلیس، افزایش سرقت ها! نمی دانم چرا این همه افزایش سرقت صورت می پذیرد و این همه دزدی انجام می شود و در هین حال پلیس با کمال خونسردی با آن رفتار می نماید و شناسایی و دستگیری آنان این همه طول می کشد و در مواردی چند سال طول می کشد. این در…

اطلاعات بیشتر

رشوه دادن و اطلاع رسانی سریع!

رشوه دادن و اطلاع رسانی سریع! یکی از آفتهایی که در جامعه ما تبدیل به معضل اجنماعی و روحی شده است، رشوه گرفتن برخی پلیس هاست! در چنین مواردی سعی کنید از رشوه دادن خودداری کنید و در صورت مجبور بودن، پول نقد که می دهید شماره سریال پول ها را در کاغذی یا روی…

اطلاعات بیشتر

حقوق کم پلیس!

حقوق کم پلیس! اگر از انصاف نگذریم، حقوق پلیس انصافاً خیلی کم است. چرا مسئولان بدان همت نمی گمارند تا نقش مهمی در نگرفتن رشوه در پلیس ایجاد شود؟ چرا مسئولان ارشد بدین مطلب بحق کم لطفی می نمایند؟ امید است اقدام سریع را عزیزان ارشد و سرداران گرانقدر نیروی انتظامی انجام دهند و گرنه…

اطلاعات بیشتر

تنم لرزید آنگاه که تن فرزندان شهید لرزید! پلیس کجاست؟

تنم لرزید آنگاه که تن فرزندان شهید لرزید! پلیس کجاست؟ آیا آنگاه که همرزم شهیدم آخرین نفس ها را می کشید می دانست که چند صباحی دیگر به سبب کم کاری تنها عده ای اندک از خیل خدمتگزاران نیروهای فداکار نیروی انتظامی تن فرزندانش خواهد لرزید و تنها در سر شبی تمام اندوخته های آنان…

اطلاعات بیشتر

تلفن ۱۹۷ را خیلی جدی بگیرید!

تلفن ۱۹۷ را خیلی جدی بگیرید! گرچه خیلی دیر انجام شده است، اما یکی از اقدامات بسیار مفید و کارگشای مسئولان دلسوز نیروی انتظامی راه اندازی و عملیاتی و ضربتی نمودن شماره تلفن ۱۹۷ است تا مردم شریف ایران اسلامی بتوانند در هر ساعت از شبانه روز که در خدمات رسانی نیروی خدمتگزار انتظامی کوتاهی،…

اطلاعات بیشتر