“حروف ابجد”

“حروف ابجد و اعداد برابر آنان”


در قدیم شاعران، نویسندگان مشهور برای ثبت و اشاره به حوادث مهم تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نام افراد و اشخاص مهم، تاریخ تولد یا مرگ اشخاص و چند مورد دیگر از حروف ابجد و شماره ی برابر آنان استفاده می نمودند. مثلاً واژه ی “علی” در حروف ابجد برابر با عدد ۱۱۰ می باشد. بدین شیوه که اعداد حروف آن را با هم جمع می کنند تا عدد آن واژه به حروف ابجد به دست آید. حرف “ع” معادل عدد ۷۰ است، حرف “ل” برابر ۳۰ و حرف “ی” مساوی با ۱۰ است که مجموع اعداد حاصل شده

اطلاعات بیشتر

مشاهیر تاریخ ایران

مخاطبان گرامی! این تارنما تازه تاسیس می باشد! مطالب بیشتر بزودی انشاء الله تعالی … ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع)   مشاهیر تاریخ ایران   “آقا محمد خان قاجار“ (۱۱۷۰- ۱۲۱۱هـ. ق) √”آقا محمد خان قاجار“: فرزند محمد حسن خان قاجار…

اطلاعات بیشتر

“آخرین دستاوردها”

“آخرین دستاوردهای مرکز سلامت توکیو” ۱٫ هرگز سیگار نکشید و اگر می کشید ، نیمه آخر آن را به هیچ وجه نکشید. ۲٫ در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است. ۳٫ هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق…

اطلاعات بیشتر

“انسان بزرگ، متوسط و کوچک”

“تفاوت انسان های بزرگ، متوسط و کوچک” انسان های بزرگ در باره عقاید سخن می گویند انسان های متوسط در باره وقایع سخن می گویند انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند انسان های بزرگ درد دیگران را دارند انسان های متوسط درد خودشان را دارند انسان های کوچک بی دردند انسان های…

اطلاعات بیشتر

“نماز مجنون”

“نماز مجنون” یک شبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه لیلی نشست عشق آن شب مست مستش کرده بودفارغ از جام الستش کرده بود گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟بر صلیب عشق دارم کرده ای؟ خسته ام زین عشق دلخونم نکنمن که مجنونم تو مجنونم نکن مرد این بازیچه دیگر نیستماین تو…

اطلاعات بیشتر

برخی مشاهیر جهان

مخاطبان گرامی! این تارنما تازه تاسیس می باشد! مطالب بیشتر بزودی انشاء الله تعالی … ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع)   برخی مشاهیر جهان   “نشر نخعی” (عان) بر این باور است که تاریخ “عبرت آموز” است. هر شخصی که از…

اطلاعات بیشتر