پاشم نمی یاد!

“پاشم نمی یاد!”   دو خارجی داشتند زبان فارسی را یاد می گرفتند. روزی از روزها که کلاس تمام شد، یکی به دیگری گفت:”بپاشیم بریم!” دوستش گفت:”بپاشیم بریم، غلط است! بگو پاشم نمی یاد!” ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)

اطلاعات بیشتر

عقل چیست؟

“عقل چیست؟“   به شخصی می گویند:”شب ایستاده آب نخور، برای عقل ضرر دارد!” می گوید:”عقل چیست؟“ گویندش:”هیچی! تو آبت را بخور! راحت باش!” ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)

اطلاعات بیشتر

مسیحی شدن مسلمان

مسیحی شدن مسلمان     مسلمانی به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت می کند. با خود می اندیشد حالا که به اروپا آمده ایم و همه چیزمان عوض شده، چه خوب است دین را هم عوض کنم تا بحث محرم و نامحرم و فلان و فلان حل شود. از پدر روحانی وقت می گیرد. بر…

اطلاعات بیشتر

ضربه مغزی، سه سوال ساده و نجات از مرگ حتمی

ضربه مغزی، سه سوال ساده و نجات از مرگ حتمی بخندد، دستانش را بالا بگیرد و یک جمله ساده را تکرار کند! همین!   خیلی خیلی مفید و جالب است، بخوانید و برای دیگران بفرستید! در یک گاردن پارتی خانم ژولی پایش به سنگی خورد و با بشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت…

اطلاعات بیشتر

عمر طولانی همراه سلامتی کامل

عمر طولانی توام با سلامتی   برای سلامتی تان بخندید، ببخشید و فراموش کنید! همین!   چاقی، بی‌خوابی و ناامیدی سه عامل برای عمر کوتاه عمر طولانی توام با سلامت آرزوی کهن آدمی بوده ا‌ست.  پروفسور منوچهر جعفریان، متخصص و پژوهشگر برجسته علوم تغذیه بعد از ۴۵ سال دوری، به وطن بازگشته و حاصل یافته‌های…

اطلاعات بیشتر

صبح بی تو …

صبح بی تو …

 

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد                              بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

بی تو می گویند تعطیل است کار عشقبازی                              عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

اطلاعات بیشتر