همه خوابند!

همه خوابند!   یک نفری با اتوبوس در حال مسافرت بود. نیمه های شب متوجه شد مه همگی خوابیدند. جلو رفت و به راننده گفت:”آقای راننده! شما برای کی رانندگی می کنی؟ اینها که همه خوابند!” محبت فرموده این سایت را به دیگران نیز اطلاع رسانی بفرمایید! خیلی ممنون! ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل…

اطلاعات بیشتر

نوشتن خاطرات

نوشتن خاطرات   فردی از دوستش می پرسد:”چه کار می کنی؟“ می گوید:”مگر نمی بینی؟ دارم خاطراتم را می نویسم!” دوستش می گوید:”هنوز به آنجا نرسیده ا که چند سال است پانصد هزارتومان به من بدهکاری؟“ ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)

اطلاعات بیشتر

زغال خوب هم بی تاثیر نیست!

“زغال خوب هم بی تاثیر نیست!”   به معتادی می گویند:”چی شد که معتاد شدی؟” می گوید:”امان از رفیق بد!” می گویند:” دیگر چی؟” پاسخ می دهد:”البته زغال خوب هم بی تاثیر نیست!” ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)

اطلاعات بیشتر

اعتماد کامل

“اعتماد کامل”   فردی می گوید:”احمق کسی است که به هر چیزی اعتماد کامل داشته باشد!” دوستش می پرسد:”مطمئنی؟” می گوید:”صد در صد!” محبت بفرمایید نشانی این سایت خدمتگزارتان را به دیگران نیز اطلاع رسانی نمائید! خیلی ممنون! ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)

اطلاعات بیشتر

خیار شور

“خیار شور”   شخصی در حالی که چهار خیار دستش هست وارد مغازه ای می شود و می پرسد:”آقا! ببخشید! خیار شور دارید؟” مغازه دار می گوید:”بلی داریم!” آن شخص می گوید:”بی زحمت همین چهار خیار را هم بشورید!” ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.nakhaeipress.com www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱…

اطلاعات بیشتر