سلام بر سربازان گمنام امام زمان (عج)!

سلام بر سربازان گمنام امام زمان (عج)! خدا را شکر که نعمت “اخلاص” را به خاصان خاصش عنایت فرمود. هر جا که “اخلاص” باشد، رهنمونی خداوندی به قطع و یقین بوده است و این فضل خاصه از عنایت های ویژه حقتعالی مانا مانده است که به تحقیق سنت اوست و بدون تغییر. تا “اخلاص” باشد،…

اطلاعات بیشتر

از شدت درد عبور کرده، به لذت وصل رسیده ام، خدا!

از شدت درد عبور کرده، به لذت وصل رسیده ام، خدا! در جوانی درد کشیدن زود بود، زود فهمیدم همه اش سود بود! خواستم عشقی بورزم و عاشقی، از عقال عقل عبور به می صاف ساقی! آخر شب عین وصل صادق است، نطق عاشقی و ناطق است! در چرخش مچاله درد نور بود، تلخی درد…

اطلاعات بیشتر

از بهشت باید گذشت، تا خدا گامی دگر نیست، خدا هست و سحر!

از بهشت باید گذشت، تا خدا گامی دگر نیست، خدا هست و سحر! ای سجاده نشین، ز سجده هم کن عبور! سجده و قاب شکن، کن اینک ظهور! در پوسته ی عبادتت گر مانی، از حضرت دوست دورتر می ماتی! چنگی بر خوف زن، چنگی بر رجاء، مابقی وا رهان تا خود خدا! گر رضایت باشدش…

اطلاعات بیشتر

می برد باد هر که را لایق اوست!

می برد باد هر که را لایق اوست! این روزها بادهای شدید انواع انحرافات آخر الزمانی در حال وزیدن است! می برد باد هر که را لایق اوست! طوفان حوادث یکی پس از دیگری افکار، اذهان و اعتقادات بعضی افراد یا که برخی قربانیان را زیر و رو می کند و غربالگری اش شدیدتر از…

اطلاعات بیشتر

گر قدر غدیر دانسته بودیم، از مرداب زمانه رهیده بودیم!

گر قدر غدیر دانسته بودیم، از مرداب زمانه رهیده بودیم! “غدیر” یعنی رودی کوچک که برکه ای از آن بوجود می آید، اما رودی که آهسته و پیوسته حتی در گرمترین روزهای تابستان تداوم دارد و جاری و ساری است. رود کوچکی که در نزدیکی منطقه ای بنام جحفه قرار دارد و آب هر رهگذری…

اطلاعات بیشتر

رنگ نگیریم، رنگ نریزیم، تا بمانیم خوش رنگ!

رنگ نگیریم، رنگ نریزیم، تا بمانیم خوش رنگ! یکی از مشکلاتی که باعث تنش در بین خانواده های جوان بویژه در ابتدای ازدواج ها می شود پدیده ی رنگ باختگی و رنگ گرفتگی یکی از طرفین از یکدیگر و یا دو نفر از دیگران می باشد. غافل از آنکه “خود بودن” یکی از بالاترین ارزش…

اطلاعات بیشتر