پیشینه ترجمه در جهان اسلام

پیشینه ترجمه در جهان اسلام ترجمه در مفهوم عام خود شاخه ای از زبان شناسی کاربردی و دانشی مستقل است که در آغاز قرن بیست و یکم به عنوان رشته ای مستقل و معتبر شناخته شده است. بحث ترجمه به عنوان فرایندی کهن با تعریفی شناخته شده همواره در طول تاریخ مطرح بوده است. امام…

اطلاعات بیشتر

ترجمه در ایران باستان

ترجمه در ایران باستان و تاثیر آن بر مترجمان دوره اسلامی به نظر می رسد که در ایران باستان دو سنت متفاوت در باره نگارش و ترجمه متون، همزمان و در کنار یکدیگر وجود داشته است. یکی نوجه به سنت شفاهی است که سنت دیرینه ایرانیان بوده است. دو دیگر سنت نگارش و ثبت آثاری…

اطلاعات بیشتر

واحدهای صرفی، نحوی و تعادل در ترجمه

واحدهای صرفی و نحوی و مساله تعائل در ترجمه زبان عربی نظامی مبتنی بر اشتقاق دارد و کلمات موجود در آن دارای وزن و قالب هستند. این وزن ها و قااب ها به منزله ظرف هایی هستند که حروف اصلی (ریشه کلمات) را در خود جای می دهند. بر همین اساس قالب کلمات در بر…

اطلاعات بیشتر

جایگاه ترجمه در تدریس زبان انگلیسی

جایگاه ترجمه در تدریس زبان انگلیسی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه محتوای مواد درسی که در اختیار معلم قرار می گیرد از جمله عواملی است که اهداف غایی، اهداف رفتاری، اهمیت و شیوه تدریس را تعیین و چارچوب و حریمی را معین می نماید که معلم به ناچار در همان محدوده مجاز به عمل…

اطلاعات بیشتر

ویژگی های صرفی ترجمه آیات قرآن

ویژگی های صرفی ترجمه آیات قرآن در تفسیر کشف الاسرار میبدی یکی از تفسیرهای معتبری که در قرن ششم بر قرآن کریم نوشته شده است تفسیر معروف کشف الاسرار و عده الابرار اثر رشید الدین میبدی است. این تفسیر ارزشمند که در واقع نگرشی است بر قرآن از پشت منشوری سه پهلو، ابتدا آیات را…

اطلاعات بیشتر

جمعه های غم زده

جمعه های غم زده   در دفـتـرم هــزار معـما نوشته ام                           یعنی که باز نام شما را نوشته ام خورشید پشت ابر! ببین دفتر مرا                        دیشب هزار مرتبه فردا نوشته ام عمــریست روی تخـته سـیـاه نگاه خود                   تصمیم…

اطلاعات بیشتر