بررسی مشکلات ترجمه متون اسلامی …

دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه ی کارشناسی ارشد آقای علی اکبر نخعی در گروه آموزشی زبانشناسی با عنوان: “بررسی مشکلات ترجمه متون اسلامی از زبان فارسی- عربی به انگلیسی (در آثار امام علی علیه السلام)”   استاد راهنما: آقای دکتر نادر جهانگیری                      استاد مشاور (۱): آقای دکتر حسین ملانظر (از دانشگاه علامه طباطبائی تهران)                                                        …

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل انسجامی ربطی و ارجاعی در قرآن کریم

بررسی عوامل انسجامی ربطی و ارجاعی در قرآن کریم (سوره کهف) انسجام و روابط انسجامی در نگاهی ساده موضوعی بدیهی به نظر می رسد، اما نگاهی موشکافانه تر به موضوع مشخص می کند که عوامل انسجامی نقشی مهم در برقراری ارتباط که وظیفه اصلی زبان است، ایفا می کنند. در این تحقیق سعی شده است…

اطلاعات بیشتر

مطالعات ترجمه و تحلیل گفتمان انتقادی

مطالعات ترجمه و تحلیل گفتمان انتقادی: تکیه بر سخنرانی های سیاسی پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی رابطه بین تئوری های نوین ترجمه و تحلیل گفتمان سیاسی انتقادی. بدین منظور، چهار نمونه  از نظریه های مشهور و نوین ترجمه به طور تصادفی انتخاب و با نظریه های تحلیل گفتمان انتقادی و نیز به یاری…

اطلاعات بیشتر

ترجمه، بازآفرینی یا آفرینش

ترجمه، بازآفرینی یا آفرینش هدف از طرح این گفتار، بحث درباره وضعیت برگردان یک متن از زبان مبدأ به زبان مقصد، آن هم در شرایطی است که امروزه به وجود زبان فردی در کنار زبان اجتماعی قائلیم. با توجه به دانش زبانی به مثابه بخشی از دانش اجتماعی انسان و نیز قائل شدن به وجود…

اطلاعات بیشتر

طراحی پایگاه داده های واژگان قرآنی

طراحی پایگاه داده های واژگان قرآنی بر پایه س نظریه ی شبکه های معنایی و کاربرد آن در ترجمه و تفسیر   با بررسی نظریه های مختلف معنایی و پیشینه ی معناشناسی، محقق در فضایی قرار می گیرد تا گزینش دقیق تری از یک نظریه ی جامع معنایی داشته باشد. در میان نظریه های مختلف…

اطلاعات بیشتر

اهمیت رعایت سبک نویسنده در فرآیند ترجمه

اهمیت رعایت سبک نویسنده در فرآیند ترجمه بی شک ارائه یک ترجمه خوب بدون در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در ایجاد متن اصلی ممکن نیست. یکی از این عوامل که بویژه در متون ادبی بسیار با اهمیت تلقی می شود سبک نویسنده است، به طوری که به جرأت می توان گفت انتقال سبک در…

اطلاعات بیشتر