آموزش شیوه کلاس داری

آموزش شیوه کلاس داری مقدمه: در بستر آموزش های نوین به چهار مهارت یا به تعبیری شایسته تر به چهار هنر اشاره می شود که به ترتیب تکوین و رشد جسمانی انسان عبارتند از: ۱- مهارت یا هنر شنیداری (شنیدن)                              ۲- مهارت یا هنر…

اطلاعات بیشتر

آموزش پارگراف نویسی پیشرفته

آموزش پارگراف نویسی پیشرفته برخی پاراگراف (paragraph) را به بند ترجمه نموده اند که چندان رساننده ی تمام مولفه های پاراگراف نمی باشد. به همین منظور، ما نیز در طول این مبحث از خود واژه ی پاراگراف بهره می بریم. لازمه ی هر کار و اثر علمی همانا نظم و ترتیب  ارائه ی آن می…

اطلاعات بیشتر

شیوه ویرایش مقالات انگلیسی

شیوه ویرایش مقالات انگلیسی ویرایش مقالات انگلیسی از پیچیدگی خاص خود برخوردار است که لازم ی آن شناخت ساختار زبان انگلیسی است. برای نوشتن یک مقاله خوب به زبان انگلیسی و سپس ویرایش آن، شناخت علمی گرامر پایه انگلیسی و با اهمیت تر از آن شناخت و تسلط کامل بر گرامر پیشرفته انگلیسی از بایدها…

اطلاعات بیشتر

آموزش سخنرانی علمی و مذهبی

آموزش سخنرانی علمی و مذهبی دیباچه: در گستره دانش های بشری به ویژه در جهان دانش های نوین هر کار علمی چارچوب خاصی به خود گرفته است که سخنرانی نیز یکی از آنان می باشد. همان گونه که در قسمت “شیوه کلاس داری” بیان گردیده است، به ناچار باید مقدمه ای را تقدیم مخاطبان ارجمند…

اطلاعات بیشتر

شیوه مقاله نویسی پیشرفته

شیوه مقاله نویسی پیشرفته نگاره: در گستره دانش بشری همواره آنچه چرخه ی علم و دانش را به چرخش در آورده به درستی که امر پژوهش و تحقیق بوده است. افزون بر این، از درون همین تحقیقات و پژوهش ها بوده است که این همه پیشرفت های شگفت انگیز حاصل گشته است. بنابر این، هر…

اطلاعات بیشتر

“بررسی گونه های ادب و احترام …

“پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی“ دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم سمیه نخعی در گروه آموزشی زبانشناسی با عنوان: “بررسی گونه های ادب و احترام در میان فارسی زبانان شهر مشهد” استادان راهنما: سرکار خانم دکتر شهلا شریفی و سرکار خانم دکتر اعظم استاجی                      استاد مشاور (۱): جناب آقای دکتر رضا…

اطلاعات بیشتر