ساختمان واژه های متضاد

ساختمان واژه های متضاد   از آنجا که زبان فارسی، یکی از غنی ترین زبان ها از نظر گستره کاربرد واژگان است و با توجه به اینکه ساختمان واژه در این زبان، ساختمانی ترکیبی ـ اشتقاقی است، بحث واژه ها در آن جایگاه ویژه ای دارد. واژگان در زبان فارسی حالات و روابط مختلف و…

اطلاعات بیشتر

بررسی مجموعه فارسی بیاموزیم … دستور نقش گرای نظام مند هلیدی

بررسی مجموعه فارسی بیاموزیم (آموزش زبان فارسی) از منظر فرانقش بینافردی براساس چارچوب نظری دستور نقش گرای نظام مند هلیدی مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی مجموعه فارسی بیاموزیم (آموزش زبان فارسی ـ ۵جلد)، از منظر فرانقش بینافردی، براساس دستور نقش گرای نظام مند هلیدی. بر این اساس و برای دستیابی به اهداف پژوهش، تمامی…

اطلاعات بیشتر

تعیین واژگان پربسامد …

تعیین واژگان پربسامد در رسانه‌های خبری فارسی زبان برای آموزش زبان فارسی واژگان پربسامد، واژگانی هستند که رخداد آنها در متون نوشتاری بیشتر از سایر واژه‌هاست. طبق نظر رابرت هلریچ سه واژه: I – and – the ده درصد متون نوشتاری زبان انگلیسی را تشکیل می‌دهند. اگرچه زبان انگلیسی بیش از یک میلیون واژه دارد،…

اطلاعات بیشتر

تأثیر زبان فارسی بر زبان های دیگر

تأثیر زبان فارسی بر زبان های دیگر زبان فارسی در قاره آسیا جایگاه و موقعیت ویژه دارد؛ زیرا زبان تمدن و فرهنگ است و بخش عظیمی از ادبیات شبه قاره هندوستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و قفقاز را تشکیل می دهد؛ علاوه بر این، زبان فارسی، تأثیر وسیعی بر زبان عربی گذاشته است؛ تا آنجا که…

اطلاعات بیشتر

نقش مثنوی و طریقت مولویه … در بوسنی

نقش مثنوی و طریقت مولویه در ترویج زبان و ادبیات فارسی در بوسنی مولوی و طریقت مولویه، درواقع شالوده اسلام را در بوسنی بنا گذاشته و استوار کرده اند و درنتیجه، زبان فارسی، اسلام و تصوف، در بوسنی سرنوشتی مشترک پیدا کرده است. اولین دسته صوفیان و مسلمانانی که وارد بوسنی شدند، اعضای طریقت مولویه…

اطلاعات بیشتر

آموزش داستان نویسی

آموزش داستان نویسی یکی از ارزش های بسیار والای انسانی به درستی اندیشه های ارزشمند او بوده است. براستی این اندیشه است که معیار و محک ارزشمندی هر فرد را رقم می زند. یعنی که ارزش هر انسانی به میزان اندیشه های متعالی اوست. داستان یکی از وسیله هایی است که زاده ی ذهن بشری…

اطلاعات بیشتر