گردن بن لادن

گردن بن لادن   نقل می کنند روزی یکی از پسران بن لادن سر به روی شانه پدر گذاشت و خوابش برد. لحظاتی چند نگذشته بود که پسر از خواب بیدار شد. بن لادن سبب بیدار شدن فرزند خود را پرسید و او پاسخ داد:”بابا! چرا گردن تو این همه بوی بد می دهد؟” بن…

اطلاعات بیشتر

بررسی استعاره های شناختی …

بررسی استعاره های شناختی در منظومه «صدای پای آب» سهراب سپهری   زبان شناسی شناختی، در سه دهه اخیر، دیدگاه جدیدی به استعاره در حوزه معنا معرفی کرده است. استعاره، بخش عمده ای از زبان را تشکیل می دهد. انسان براساس تجربیاتی که از جهان خارج دارد، یک سری مفاهیم تجربی را در ذهن خود…

اطلاعات بیشتر

عوامل فرهنگی مؤثر بر کاربرد تمثیل در شعر معاصر فارسی

عوامل فرهنگی مؤثر بر کاربرد تمثیل در شعر معاصر فارسی   ادبیات و شعر همواره درپی باز آفریدن است؛ چرا که اساس آن تقلید یا «محاکات» است؛ یعنی هنری که بازنمایی و شبیه سازی می کند و با بیانی غیر صریح، مقصود را نشان می دهد. شاعر واقعی می‌کوشد به افکار و معانی مورد نظرش…

اطلاعات بیشتر

نامه دختر خانم شهید ناصری به پدر (رض)

نامه دخترخانم شهید ناصری به پدر (رض)   «بابا جان باز سلام؛ ای پدر جان منم، زهرایت؛ دختر کوچک تو؛ ای امید من و ای شادی تنهای من؛ به خدا این صدمین نامه بود؛ از چه رویی تو جوابم ندهی. یاد داری که دم رفتن تو، دامنت بگرفتم؛ من تو را می گفتم پدر این…

اطلاعات بیشتر

شاهنامه و شاهنامه خوانی در تاجیکستان

شاهنامه و شاهنامه خوانی در تاجیکستان شاهنامه حکیم فردوسی، یکی از عظیم ترین کتاب های جهانی، اثری است که در  فراز فرهنگ جهانی جا گرفته است. شاهنامه را نسب نامه ملت آریایی می توان خواند. در وجود شاهنامه است کـه فـارسـی زبانان، ریشـه های ژرف خـویش را در هـستی در می یابند و بر خـویش…

اطلاعات بیشتر

مولا … دعا کنید!

مولا … دعا کنید! مولا، اسیر دست غرورم ، دعا کنید                اما همیشه تشنه ی نورم ، دعا کنید اینجا هر آنچه رنگ خدا داشت ، مرده است       بیمار و بی حرارت و شورم ، دعا کنید در این سرای بی هدفی ، انزوا پرست              از حس عشق و عاطفه…

اطلاعات بیشتر