تأثیر ترجمه ادبیات اروپایی بر زبان و ادب معاصر فارسی

تأثیر ترجمه ادبیات اروپایی بر زبان و ادب معاصر فارسی   یکی از مهمترین عوامل مؤثّر در رشد و تحوّل فرهنگی و فکری ایرانیان در دوره مشروطیت و پس از آن، ترجمه آثار غربی است که تحلیل و بررسی آن، در شناخت علل و اسباب تحوّلات ادبی و پیدایش انواع ادبی جدید شعر و نثر…

اطلاعات بیشتر

نقد و بررسی کتاب های آموزشی زبان فارسی …

نقد و بررسی کتاب های آموزشی زبان فارسی در پاکستان   زبان فارسی یکی از شیرین ترین زبان های جهان است و زبان دوم جهان اسلام به شمار می رود؛ این زبان، که در پیشرفت و رشد فرهنگ و تمدن مسلمانان شبه قاره و در ترویج گسترش اسلام نقش مهمی داشته و مهمترین عامل پیوند…

اطلاعات بیشتر

مشکلات تدریس زبان و ادبیات فارسی

مشکلات تدریس زبان و ادبیات فارسی در استان بدخشان تاجیکستان   در منطقۀ بدخشان قوم های کهن ایرانی مانند: شغنانی ها، روشانی ها، یزگلامی ها، وخی ها، رنی ها و… به سر می برند که هرکدام به زبان های کـهن ایرانی گـفت وگو می کنند؛ همۀ این زبان ها به گروه زبان های بی خط…

اطلاعات بیشتر

تأثیرات فرهنگ و ادب فارسی در ادبیات فرانسه

تأثیرات فرهنگ و ادب فارسی در ادبیات فرانسه   از عصر کلاسیسیسم در قرن هفدهم تا عصر رمانتیسم در قرن نوزدهم، فرهنگ و ادبیات ایران در ادبیات فرانسه حضوری درخشان و سازنده داشته است؛ در این میان، یکی از منابع مهم و پرجاذبه ادبیات تطبیقی، سفرنامه ها یا به گفته دیگر، ادبیات سیاحتی است که…

اطلاعات بیشتر

خرابات

خرابات سروده های شاعران برجسته و نوشته های نویسندگان به نامِ ادب فارسی که در عالم تصوف و عرفان، سیر و سلوکی معنوی داشته و اسرار معرفت در کلام آن ها به بهترین روش پدید آمده است، سرشار از اصطلاحات تمثیلی و رمزهای گوناگون عرفانی است؛ لازمه بهره گیری از اندیشه ها و آگاهی از…

اطلاعات بیشتر

صدام

صدام   چند سالی که از جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر ایران عزیز گذشته بود، صدام مرتباً دم از پذیرش قطعنامه می زد. به صدام گفتند:”تو که مدعی قطعنامه ای، قرارداد صلح الجزایر را پاره کردی و گفتی سه روزه اهواز را می گیرم و جشن پیروزی و مصاحبه را در تهران برگزار می…

اطلاعات بیشتر