پرش از بلندی

پرش از بلندی   افراد زیادی منتظرند تا قهرمان پرش از ارتفاع بار دیگر پرش خود را تکرار نماید. تشک ها آماده و همه چشم به راهند تا پرش صورت پذیرد. ناگهان بدون اعلام مجری برنامه شخصی از بلندای ارتفاع به پایین می آید. همه فکر می کنند که مجری می خواسته مردم را غافلگیر…

اطلاعات بیشتر

جهانی شدن زبان فارسی …

جهانی شدن زبان فارسی در ایام فرمانروایی ترک تباران مهاجرت ترکان به سرزمین ایران، نه تنها پایه های استوارِ دژِ تسخیرناپذیر زبان و ادب فارسی را متزلزل نکرد و به تحکیم و تقویت فرهنگ ایرانی آسیب نرساند، پس از چندی، این قوم مهاجر، مجذوب فرهنگ پررونق ایران و به یکی از تکیه گاه های اطمینان…

اطلاعات بیشتر

مهارت های درست خوانی متن در زبان فارسی

مهارت های درست خوانی متن در زبان فارسی زبان، به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط بین انسان ها، در زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد؛ بر همین اساس، آموزش زبان در بیشتر جامعه های انسانی، پیشینه ای دیرینه دارد و پیوسته افراد زیادی دست اندرکار آن هستند. با تأسف فراوان، امر آموزش زبان فارسی، همچون…

اطلاعات بیشتر

آموزش پاراگراف نویسی …

آموزش پاراگراف نویسی به شیوه تکلیف ـ مدار اگر نقش اصلی زبان، به ویژه زبان دوم/ خارجی را ایجاد ارتباط بدانیم، بی تردید شکل نوشتاری زبان، عالی ترین و پیچیده ترین شکل این ارتباط محسوب می شود؛ زیرا نوشتن فرایندی است بسیار پیچیده و همراه با خلّاقیت، که در آن زبان آموز با ترکیب ماهرانه…

اطلاعات بیشتر

جاذبه های معنوی زبان … ترجمه نهج البلاغه

جاذبه های معنوی زبان و ادبیات فارسی در ترجمه نهج البلاغه بالندگی و ماندگاری زبان و ادبیات فارسی، مرهون تأثیر شگرف گسترش مکتب حیات بخش و فرهنگ انسان ساز قرآن و رشد آموزه های ارزش آفرین دین در جامعه مذهبی ایران است. رمز جاذبه های معنـوی زبان و ادبـیات فارسـی در ترجـمه نهج البلاغه دکتر…

اطلاعات بیشتر

نقش‌های ششگانه سکوت بلیغ در خوانش متون داستانی

نقش‌های شش گانه سکوت بلیغ در خوانش متون داستانی در ایـن مقـاله، نـقش‌های مختلف سکوت را به مثابه بخشی از ارتباط کلامی و به معنای غیاب هرگونه عنصر زبانی، مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس با توجه به تقسیم بندی رومن یاکوبسن (۱۹۵۶) از اجزاء کلام و نقش‌هایی که برای هر کدام از انواع کلام قائل…

اطلاعات بیشتر