کنش و توانش، روانشناسی زبان

کنش و توانش، روانشناسی زبان   چکیده: گویشوران یک زبان، نظامی را می شناسند که آنها را قادر می کند تا گفته های جدید را تولید و درک کنند. این دانش ناخودآگاه را توانش زبانی می خوانند. برای توصیف توانش زبانی، زبانشناس یک دستور زبان را تدوین می کند که نظام صریحی از عناصر و…

اطلاعات بیشتر

گونه های زبانی

گونه های زبانی چکیده: اگر زبان را به عنوان پدیده ای بدانیم که شامل تمام زبان های جهان می شود، اصطلاح گونه ی زبان می تواند به نمودهای مختلف آن زبان اشاره کند. چیزی که باعث متفاوت شدن گونه های زبان از یکدیگر می شوند   صورت های زبانی هستند که در آنها جای  دارد. بنابراین…

اطلاعات بیشتر
خنده خانه، جوکستان، عیدانه Cool

حاج شیخ و کلانتری

حاج شیخ و کلانتری   حاج شیخی سراسیمه خود را به کلانتری محل رساند. جناب سروان تا حاج آقا را با حالت سراسیمگی مشاهده کرد از جای برخاست و گفت:”چی شده حاج آقا! امری دارید در خدمتم!؟” حاج آقا پاسخ می دهد:”دیگه چی می خواستی بشه؟” جناب سروان فوراً صحبت حاج آقا را قطع نموده…

اطلاعات بیشتر

زن سیاه و سوخته

زن سیاه و سوخته   فردی رفت و زن سیاه و سوخته ای گرفت. دوستش گفت:”چرا رفتی زن و سیاه و سوخته ای گرفته ای؟” پاسخ داد:”سر و صدایش را در نیاور! این زن را برای ماه های محرم و صفر گرفته ام!” “نشر نخعی” (عان) بهترین ها را برای شما ملت شریف ایران عزیز…

اطلاعات بیشتر

کاری نکن پایم به مسجد باز شود!

کاری نکن پایم به مسجد باز شود!   شخصی بچه اش را دعوا می کند و بچه فرار کرده و وارد مسجد می شود. پدر جلوی در ورودی مسجد می ایستد و فریاد می کشد:”چهل سال است پای من به مسجد باز نشده. بچه! بیا بیرون و کاری نکن که پایم به مسجد باز شود!”…

اطلاعات بیشتر
خنده خانه، جوکستان، عیدانه Laughing

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی   دو گوجه فرنگی می خواستند از عرض جاده ای عبور کنند. یکی شان به سرعت رد شد ولی دیگری به زیر چرخ های یک تریلر عبوری رفت و کاملاً له له گردید. گوجه فرنگی رد شده که شاهد عینی ماجرا بود با صدای بلندی فریاد کشید:”رُب! بیا بریم!” هموطنان گرانقدر! بیائید شادی…

اطلاعات بیشتر