معنای معنا

معنای معنا چکیده: مساله ی معنا ی معنا یکی از پیچیده ترین مسائلی است که مدت های مدیدی است ذهن بسیاری از زبانشناسان را به خود مشغول کرده است. هر کدام از آنها پیشنهاداتی ارائه داده اند، ولی تا کنون موفق به ارائه نظر قطعی در مورد معنای معنا نشده اند. پالمر معتقد است واژه…

اطلاعات بیشتر

بررسی فرایند درک گفتار، روانشناسی زبان

بررسی فرایند درک گفتار، روانشناسی زبان   چکیده: برای فهمیدن یک پاره گفتار لازم است اطلاعاتی در مورد واژگان درون آن داشته باشیم و ویژگی های معنایی آنها و رابطه دستوری آنها را کشف کنیم. اگرچه که تحلیل نشانه های گفتار در درک گفتار لازم است، اما گامی کافی برای درک یک جمله یا پاره…

اطلاعات بیشتر

معنای واژه

معنای واژه   چکیده: واژگان مخزن اصلی معنا در دستورند که در مورد واژه های منفرد اطلاعاتی به دست می دهد که در تعبیر جمله ها به کار می آید. دانش ما درباره ی ماهیت این نوع معنا یا چگونگی ارائه آن بسیار اندک است. با وجود این، ارزش آن را دارد که به بررسی…

اطلاعات بیشتر

تأثیر بسامد بر تغییر زبان، زبانشناسی تاریخی- تطبیقی

تأثیر بسامد بر تغییر زبان، زبانشناسی تاریخی- تطبیقی چکیده: بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است بسامد تاثیرات بسزایی در تغییر عبارات زبانی گذاشته است. در نتیجه سطوح مختلف زبانی را مانند سطوح واج شناسی، نحو، ساخت واژه، معناشناسی نیز تحت تأثیر قرار داده است. کلید واژه ها: بسامد، تغییر زبان، احتمال، دستوری شدگی سمیه…

اطلاعات بیشتر

بررسی گویش شهرستان کاشمر

بررسی گویش شهرستان کاشمر چکیده: هر زبان دارای صداهایی است که ممکن است با صداهای زبان های دیگر تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر، طرح های آوایی هر زبان خاص آن زبان است. که برای بررسی و توصیف یک نظام زبانی ابتدا بایستی واج های آن را استخراج نمود و بنابراین منظور از بررسی ساخت…

اطلاعات بیشتر

بررسی سکوت و انواع آن، تجزیه و تحلیل کلام

بررسی سکوت و انواع آن (تجزیه و تحلیل کلام)   چکیده: این  مقاله انواع سکوت را براساس تعداد مشخصه هایی که دارند بیان می کند. این مشخصه ها می توانند شامل تعداد شرکت کننده ها در یک تعامل، هویت متن که گفته نشده است و قصد و منظور شخص که سکوت کرده است می شود.…

اطلاعات بیشتر