بررسی معنا در یکی از حکایات مولانا

بررسی معنا در یکی از حکایات مولانا چکیده: آثار نویسندگان و ادیبان فارسی زبان، سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. زبان برای اندیشمندان ادیب ایرانی ابزاری است که از طریق آن، مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی را بیان کرده، با پوشاندن این مفاهیم عمیق با لایه ای از شیرینی و قبول ادبی، پذیرش آن…

اطلاعات بیشتر

بسامد حضور اشعار نیما یوشیج طی هشت دهه در ایران

بسامد حضور اشعار نیما یوشیج طی هشت دهه در ایران چکیده: جُنگ که به انگلیسی به آنAnthology  می گویند، از دو واژه مرکب یونانی گرفته شده است: anthos (گل) وlogia  (گردآوردن). معادلی که در فارسی برای آن در نظر گرفته شده است: «گلچین» است. البته معادل هایی چون: «منتخب»، «برگزیده» و «گزینه» نیز متداول هستند.…

اطلاعات بیشتر

جاذبه های معنوی متون عرفانی سهروردی برای بشر امروز

جاذبه های معنوی متون عرفانی سهروردی برای بشر امروز چکیده: ادبیات عرفانی ایرانی ـ اسلامی، گنجینه عظیمی از دستاوردهای فکری و روحانی بشر است که در جهان امروز می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات و آسیب های روحی  و معنوی  بشر باشد. بشر امروز، گرچه به پیشرفت های چشمگیری دست یافته، در حل بحران…

اطلاعات بیشتر

بررسی روابط واژگانی در متون آموزش زبان فارسی

بررسی روابط واژگانی در متون آموزش زبان فارسی چکیده: براساس نظریه انسجام، جمله های یک متن با ابزارها و پیوندهای معنایی ازجمله روابط واژگانی، به هم مربوط می‌شوند و درصـورت نـبود ایـن گـونه روابط، متـن، به اصطلاح، فاقد متنیت خواهد بود. در مطالعه حاضر، سه فرضیه بررسی شده است: (۱) در متون آموزش زبان فارسی،…

اطلاعات بیشتر

ادبیات عرفانی دل محور

ادبیات عرفانی دل محور چکیده: ادبیات فارسی ما و به ویژه آثار ادبیـات سنتی، جاذبه های معنـوی فراوانی دارد؛ از جمله توجه به صفات گوناگون اخلاقی ـ انسانی و بیان آنها به زبان نظم و نثر که باعث شده بخشی از آثار نظم و نثر ما، تعلیمی و تربیتی نامیده شود؛ همچون گلستان و بوستان…

اطلاعات بیشتر

مضامین رفتاری در شعر کودک

مضامین رفتاری در شعر کودک چکیده: ادبیات کودک، یکی از عوالم کم شناخته ادب و هنر است و پژوهش در آن بسیار ضروری و در عین حال، نشاط آور است؛ این نوع ادبی، بنیادها و شاخصه های بسیار متـنوع و پیچیده ای دارد و هر زاویه ای از آن، مملو از شگفتی است. مضمون، که…

اطلاعات بیشتر