صدای پای آب در شعر معاصر

صدای پای آب در شعر معاصر   چکیده: در این گفتار، نگارنده با مطالعه اشعار نیما، فروغ، اخوان، سهراب و فریدون مشیری، جایگاه آب را در اشعار این شاعران بررسی می کند. به نظر می رسد استفاده نمادین از این واژه در سخن سهراب، جایگاه ویژه ای دارد. وی علاوه بر نمادهای تعریف شده پیشین،…

اطلاعات بیشتر

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در استان بلوچستان پاکستان

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در استان بلوچستان پاکستان   چکیده: زبان فارسی در جنوب شبه قاره آسیا، حداقل هشت یا نه قرن سابقه دارد و تا چندی پیش، زبان رسمی، علمی، ادبی و اداری بوده است. از آنجایی که نیمه غربی پاکستان را مردمانی بلوچ، پشتون، هزاره و… تشکیل می دهند و از گذشته…

اطلاعات بیشتر

ضرورت تهیه درسنامه ادبیات برای دانشجویان غیرفارسی زبان

ضرورت تهیه درسنامه ادبیات برای دانشجویان غیرفارسی زبان چکیده: دانشجوی ایران شناسی در دو مرحله و دو سطح با زبان فارسی رو به رو می شود؛ ابتدا مرحله زبان آموزی است که با زبان معیار آشنا می شود؛ برای ورود به این مرحله و آشنایی با این سطح، خوشبختانه تمهیداتی اندیشیده و کتاب هایی تدوین…

اطلاعات بیشتر

بررسی کتاب های درسی مقطع متوسطه از منظر زبان شناسی

بررسی کتاب های درسی مقطع متوسطه از منظر زبان شناسی   چکیده: از آنجا که کتاب های درسی، مخاطبان فراوانی دارد و نقش بسیار مهمی در امر آموزش دانش آموزان ایفا می کند، اولین مسئله مهمی که به ذهن خطور می کند، عاری از اشکال بودن این کتاب هاست. به نظر می رسد انجام پژوهش…

اطلاعات بیشتر

تحلیل شکل شناسانه یک غزل از حافظ

تحلیل شکل شناسانه یک غزل از حافظ چکیده: نقد ادبی جدید، اصل پیام، و نه هیچ چیز دیگر را در زبان ادبی مهم می دانـد. منتقدان معتقدند که با شکل شناسی زبان و توجه به نظام نشانه ها در یک اثر ادبی، بهتر می توان پیام اصلی ـ حتی ادراکات تازه ـ آثار خلاق هنری…

اطلاعات بیشتر

بهره گیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

بهره گیری از ادبیات در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان   چکیده: ادبیات مهمترین بخش فرهنگ کلاسیک و ملی ترین عنصر فرهنگی کشور، همواره وسیله ای برای انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی بوده است. از آنجا که ادبیات ایران، تأثیری شگرف بر ادبیات و فرهنگ دیگر کشورها داشته است، بهره گیری از آن در…

اطلاعات بیشتر