بررسی تحلیلی تصرفات فارسی دانان هندوستان بر زبان فارسی هندی

بررسی تحلیلی تصرفات فارسی دانان هندوستان بر زبان فارسی هندی همان گونه که درنتیجه تحولات سیاسی در ایران و تماس نزدیک فارسی با زبان های عربی، ترکی، فرانسوی و انگلیسی صدها لغات بدین زبان وارد شد، فارسی هندی نیز رنگی از زبان های محلی هندوستان به خود گرفت؛ این واژه ها، معمولاً، شـامل اسامی خاص،…

اطلاعات بیشتر

رویکردی زبان شناختی به داستان ها در کتاب های درسی

رویکردی زبان شناختی به داستان ها در کتاب های درسی (پایه یکم تا پنجم) «پیوستگی»، یکی از ویژگی های زبانی است که یکسرگی و پیش روی را در نوشتار تضمین می کند؛ این پیوستگی، ابتدا در چهارچوب جمله و سپس در چهارچوب نوشتار است؛ ابزار این پیوستگی، ابزار نحوی و واژگانی هستند؛ این ابزارها، عناصر…

اطلاعات بیشتر

معنویت و ادب پارسی

معنویت و ادب پارسی معنویت به معنای هرچه که این دنیایی نبوده، با عالم معنا و پایدار، در ارتباط باشد، در ادب پارسی کاربرد ویژه ای دارد و شاید بتوان از آن به جانِ جانِ ادب پارسی تعبیر کرد؛ چون شاعران و نویسندگان ادب پارسی وقتی پی بردند که «هرچه نپاید، دلبستگی را نشاید»، سعی…

اطلاعات بیشتر

اهمیت کاربرد فیلم های سینمایی ایرانی …

اهمیت کاربرد فیلم های سینمایی ایرانی در تهیه و تدوین مطالب شنیداری برای غیرفارسی زبانان در تهیه و تدوین مطالب درسی برای غیرفارسی زبانان، هر چهار مهارتِ خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن باید مورد توجه قرار گیرد؛ در این بین، مهارت شنیدن اهمیت به سزایی دارد؛ زیرا شنیدن مبنای صحبت کردن و تعامل…

اطلاعات بیشتر

رده‌شناسی متون عرفانی

رده‌شناسی متون عرفانی در این مقاله برآنیم تا با به‌کارگیری نظرات منتقدان ادبی و گفتمان‌کاوان، تصوف را به‌مثابه گفتمانی، نظام‌مند معرفی کنیم. تحلیل گفتمان، بررسی تمام مؤلّفه‌هایی است که بخش‌هایی از کنش ارتباطی هم‌چون فحوای سخن، هدف ارتباط و حال‌وهوای گفتمان را تشکیل می‌دهد. گفتمان‌کاوان برآنند که مؤلّفه‌های اساسی دیگری را نظیر این‌که چه کسی،…

اطلاعات بیشتر

آموزش واژگان فارسی به زبان آموزان غیر فارسی زبان

آموزش واژگان فارسی به زبان آموزان غیر فارسی زبان هر زبان‌آموزی اولین گام های یادگیری زبان جدید را با به خاطر سپردن تعدادی واژه آغاز می‌کند. واژگان زبان، مواد اولیه ای هستند که با کمک قواعد دستوری، در کنار یکدیگر قرار می گیرند و زبان را شکل می‌دهند. حتی با ردیف کردن تعدادی واژه به…

اطلاعات بیشتر