چارچوب معیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان …

چارچوب معیار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: انسجام و شفافیت اهداف، سطوح تدریس و سنجش نارسایی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و به کار نبردن استانداردی جهانی در کشور درخصوص آموزش این زبان به عنوان زبانی خارجی، ضرورت تحقیق و تدوین چارچوبی معیار را در این راستا آشکار می کند. مروری بر…

اطلاعات بیشتر

آموزش تلفیقی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: رویکردی نوین

آموزش تلفیقی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: رویکردی نوین در ارائه محیط آموزشی برتر  (برمبنای رویکرد آموزش هم زمان مهارت های زبانی) آموزش الکترونیکی را می توان رویکردی نوین برای ارائه محیط آموزشی متعامل به شیوه ای مبتنی بر فراگیر قلمداد کرد که با تسهیل یادگیری و به کارگیری منابع مختلف دیجیتالی، یادگیری افراد در…

اطلاعات بیشتر

نقد و بررسی برنامه آموزش زبان فارسی در دانشگاه داکا

نقد و بررسی برنامه آموزش زبان فارسی در دانشگاه داکا دانشگاه داکا یکی از بزرگ ترین و عالی ترین دانشگاه های بنگلادش است؛ گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه از بدوِ تأسیس دانشگاه در سال ۱۹۲۱میلادی برپا شده؛ اما فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و پس از تشکیل پاکستان شرقی،…

اطلاعات بیشتر

جاذبه های معنوی آثار سعدی به ویژه گلستان در شبه قاره

جاذبه های معنوی آثار سعدی به ویژه گلستان در شبه قاره با توجه به منابع گونه گون مقارن حیات سعدی، آثار منظوم و منثور وی در شبه قاره به حدّی مورد استفاده و توجه دوایر علمی و ادبی بوده که محمد قاآن، فرمانروای وقت مناطق غربی شبه قاره، از شیخ برای دیدار از این سرزمین…

اطلاعات بیشتر

نقد و بررسی متون آموزش زبان فارسی

نقد و بررسی متون آموزش زبان فارسی در این مقاله، ابتدا شاخص‌های یک منبع آموزشی مطلوب معرفی می‌شود؛ آن‌گاه براساس آن شاخص‌ها، منابع مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد؛ بعضی از مهم ترینِ این شاخص‌ها عبارتند از: ۱ـ داشتن سیر منطقی آموزش از مقدماتی تا پیشرفته و از آسان به مشکل؛ ۲ـ توجه لازم به…

اطلاعات بیشتر

تأثیر زبان شناختی فارسی بر شکل گیری اردو

تأثیر زبان شناختی فارسی بر شکل گیری اردو هدف از مقاله حاضر، ارائه تحلیلی ساختاری از تأثیر زبان فارسی بر شکل گیری زبان اردو از دیدگاهی زبان شناختی است؛ بر این اساس، به دنبال مروری بر پیشینه مطالعات و نظام های اصلی دو زبان، مشتمل بر نظام های آوایی، ساختواژی، نحوی و نوشتاری، میزان تأثیرگذاری…

اطلاعات بیشتر