قصر جاویدان قیصر

قصر جاویدان قیصر در عرصه ادبیات معاصر، شاعران بسیاری ظهور کرده اند که منتقدان ادبی، در ارزیابی های خود، برای هر کدام مرتبه ای قائل شده اند؛ اینکه با سپری شدن زمان، کدامیک، برِ ذهن و زبان مردم، جاودان بمانند و کدامیک فقط در تاریخ نگاری ها و تذکره ها، ثبت و ضبط شوند، مستلزم…

اطلاعات بیشتر

ساختارشناسی شعر معاصر (نقد شعر نو)

ساختارشناسی شعر معاصر (نقد شعر نو) اصـول و مـبانی ساختارگرایی یا سـاختارشـناسی، از روش منتقـدان پیرو فـردینان دو سوسور گرفته شده اسـت. سوسور، در اوایل قرن بیستـم، شیـوه جدیدی در زبان شناسی به وجود آورد و برخلاف زبان شناسان پیشین و معاصر، ساختاری که زیربنای هر زبان را تشکیل می دهد، مطالعه و بررسی کرد.…

اطلاعات بیشتر

درون مایه های مشترک در شعر معاصر فارسی

درون مایه های مشترک در شعر معاصر فارسی شعر معاصر فارسی، هم در قلمرو صورت و قالب از ویژگی بدیع و «نو» بهره‌مند است و هم در محتوا و مضمون از شعر ادوار پیش از خود متمایز. به اجمال می‌توان اشاره کرد که شعر کلاسیک ازمنظر محتوا و مضمون، زیرمجموعه «انواع ادبی» قرار می‌گیرد که…

اطلاعات بیشتر

علامه اقبال و شاعران ایران

علامه اقبال و شاعران ایران علامه محمد اقبال، متفکر معروف جهان و شاعر بزرگ جهان فارسی است. او با اشعار خود، مسلمانان هند را بیدار و آنان را وادار به عمل کرد. شعر او از انگیزه زندگی لبریز است. اقبال لاهوری ابتدا به زبان اردو شعر می گفت؛ ولی بعد از آن زبان فارسی را…

اطلاعات بیشتر

مواریث فرهنگ و ادب فارسی در کتابخانه های قلمرو عثمانی

مواریث فرهنگ و ادب فارسی در کتابخانه های قلمرو عثمانی فرهنگ و ادب فارسی در دیار روم از زمان استقرار سلجوقیان در آن دیار به طور رسمی آغاز و با عمق و رشد فزاینده ای که داشته، موجب ظهور برجسته ترین آثار ادبی در آن دیار شد. بارزترین نشانه گسترش زبان و ادب فارسی در…

اطلاعات بیشتر

بررسی عوامل گسترش و انحطاط زبان فارسی در سند

بررسی عوامل گسترش و انحطاط زبان فارسی در سند این گزارش تحلیلی مختصر، نشان می دهد که زبان فارسی به مثابه یک زبان خارجی وارد منطقه سند شد و به علت شیرینی و غنای علمی خود و با پشتیبانی و حمایت حکمرانان و فرمانروایان، در تمام سند به عنوان زبان رسمی، اداری، علمی، فرهنگی و…

اطلاعات بیشتر