چه شد که اولین آخر آمد؟ (۱)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ بَیتِ النُّبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” چه شد که اولین آخر آمد؟ (۱) نه افراط، نه تفریط، همراهی، همراهی! محمد سِنان از ذات نورانی مولا و جواد الائمه، صلوات الله و سلامه و برکاته علیه و آله، نقل می کند که حضرت فرمودند:”ای محمد!…

اطلاعات بیشتر

خلقت نوری

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ بَیتِ النُّبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” خلقت نوری مُرام از وجود نازنین مولا و امام صادق سلام الله و صلواته و برکاته علیه و آله، روایت نموده که حضرت نبی اکرم (ص) فرموده اند:”خداوند پاک و والا فرمود:”ای محمّد! من تو و علی را…

اطلاعات بیشتر

برخی عظمت های حضرت محمَّد مصطفی (ص)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ بَیتِ النُّبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” برخی عظمت های حضرت محمَّد مصطفی و آله، صَلَی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم عظمت های سرور کائنات، محمد امین، صَلَی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، قابل شمارش نبوده و نیست، ولی به قول گفته ای…

اطلاعات بیشتر

داروخانه و نفت

داروخانه و نفت فرد معلوم الحالی وارد داروخانه ای شد و پرسید:”نفت دارید؟” – گفتند:”اینجا داروخانه است، قربان!” – “می دانم که داروخانه است. می گویم نفت دارید؟” – “نه آقا، تو داروخانه و نفت؟” “توی داروخانه ای که نفت نداشته باشد باید … (ادرار) کرد و رفت.” – شخص کار بی ادبی اش را…

اطلاعات بیشتر

سوراخ در

سوراخ در دیوانه ای تازه آمد و وارد تیمارستان شد. همه جا را گشت و در اتاقی را باز نمود و دید که تعداد زیادی جمعند و هر کسی سعی دارد دیگری را کنار بزند و از سوراخ در، بیرون تیمارستان را ببیند. اون هم همگی را کنار زد و از سوراخ به بیرون نگاهی…

اطلاعات بیشتر

سرکه هفت ساله

سرکه هفت ساله شخصی در به در دنبال سرکه هفت ساله می گشت. پرسید و پرسید تا نشانی فردی را دادند. در زد و مرد سرکه ای پیدا شد. پرسید:”شنیدم شما سرکه هفت ساله دارید، درست است؟” “بله، درست است!” “اگر ممکن است یک پیاله به من لطف کنید!” “چی میگی بابا؟ اگر قرار بود…

اطلاعات بیشتر