حضرت آدم علیه السلام

حضرت آدم علیه السلام خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود تا آدم و فرزندانش را بیافریند تا در زمین خلیفه ی او شوند و زندگی نموده و سکونت گزینند. آنچنان که در ابتدای سوره ی بقره قرآن عظیم الشان آمده است، حضرت حقتعالی فرشتگان را از این راز باخبر فرمود که می خواهد کسانی را…

اطلاعات بیشتر

تجربه گرایی یا اصالت تجربه

تجربه گرایی یا اصالت تجربه empiricism برخی اعتقادشان بر این است که هرگونه شناختی تنها از طریق تجربه حاصل می شود که تجربه گرایی یا اصالت تجربه نام گرفته است. جهان پر از محسوسات است و انسان به واسطه ی تجربه آنان به شناخت دست می یابد. بنابر این، جهان تجربی empirical world جهانی سرشار…

اطلاعات بیشتر

تفاوت ماهیت و وجود

تفاوت ماهیت و وجود اولین کسی که میان مفهوم واژه های “ماهیت” و “وجود” تفاوت قائل شد، توماس آکویناس بود. توماس آکویناس (۱۲۲۵ – ۱۲۷۴) فیلسوف برجسته ی قرن سیزدهم بود. از آن پس این تفاوت و تمایز در فلسفه همواره مورد بحث و اختلاف نظرهایی بوده است. “ماهیت” یک چیز همان چیزی است که…

اطلاعات بیشتر

تومیسم

تومیسم توماس آکویناس (۱۲۲۵ – ۱۲۷۴) فیلسوف برجسته ی قرن سیزدهم، و به اعتقاد بسیاری از فلسفه دانان، بزرگترین فیلسوف از زمان آوگوستینوس است. در سال های اخیر توماس در اذهان کاتولیک های مسیحی از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. زیرا  پاپ لئوی سیزدهم فلسفه ی او را به عنوان سرمشق و الگویی برای اندیشه…

اطلاعات بیشتر

تثلیث (سه گانگی پرستی)

تثلیث تثلیث به معنی “سه گانگی” است. در دین مقدس مسیحیت تثلیث جایگاه ویژه ی خود را دارد. مسیحیان معتقدند که خداوند “سه گانه” است. در آموزه های آنان تثلیث (سه گانگی) چنین است:”خدا در مقام پدر، خدا در مقام پسر و خدا در مقام روح القدس یا همان روح مقدس”. در چنین آموزه ای…

اطلاعات بیشتر

فلسفه سیزده به در

فلسفه سیزده به در در هر قوم و هر امتی سنّت هایی وجود دارد. یکی از آئین های بسیار کهن و باارزش که همواره در فرهنگ غنی ایرانی وجود داشته است، سنّت “سیزده به در” بوده است. براستی که این سرزمین تاریخی و تاریخ ساز دارای آئین های بسیار قشنگ و زیباست. اعتقاد بر این…

اطلاعات بیشتر