حضرت صالح (ع)

حضرت صالح (ع) او پسر ثمود بن عاثر بن آدم بن سام بن نوح و به نقلی دیگر پسر عبید بن آسف بن ماسخ بن عبید بن جاذر بن ثمود بن عاثر بن اکرم بن سام بن نوح می باشد. حضرت صالح علیه السلام در سن ۱۶ سالگی در سرزمینی که مبعوث گشت که آن…

اطلاعات بیشتر

جوهر essence

جوهر essence در فلسفه ذات و ماهیت هر چیزی را جوهر گویند. جوهر چیزی است که آن چیز را چنین نموده است.  یعنی وجه مشخص هر چیز جوهر آن نام دارد. مثلاً جوهر اسب تک شاخ در این است که اسبی است که شاخی بر فرق سرش دارد، اما این بدان معنی نیست که بگوییم…

اطلاعات بیشتر

شناخت شناسی epistemology

شناخت شناسی epistemology شاخه ای از فلسفه به شاخت شناسی می پردازد که سوال اصلی آن این است که اولاً:”شناخت چیست؟”، “آیا شناخت امکان پذیر است؟”، “آیا می توان چیزی را شناخت و اگر امکان دارد به شناخت چه نوع چیزی می توان دست یافت؟”، “چگونگی شناخت چیزها چگونه میسر است؟” شاخه ی شناخت شناسی…

اطلاعات بیشتر

حضرت هود علیه السلام

حضرت هود علیه السلام سبب نامگذاری آن حضرت به هود این است که او هدایت یافت یا که قوم خود را هدایت نمود. نام پدرش عبدالله بن ریاح بن جلوث عابد بن عوص بن آدم بن سالم بن نوح بود. او بر قوم عاد مبعوث گشت که خداوند کریم به آنان نعمت های فراوانی بخشید…

اطلاعات بیشتر

حضرت نوح علیه السلام

حضرت نوح علیه السلام برای او نام های مختلفی ذکر شده است که عبارتند از: سکن، عبدالغفار، عبدالرحمان، عبدالملک، عبدالاعلی. چون ایشان بسیار برای قومش نوحه خوانی می نمود به او نوح گفته می شد. شغل حضرت نوح علیه السلام نجاری بود و فاصله بین او و حضرت آدم علیه السلام هزار و پانصد سال…

اطلاعات بیشتر

حضرت ادریس (ع)

حضرت ادریس (ع) نام حضرت اخنوخ و لقبش ادریس می باشد. حضرت ادریس علیه السلام نخستین کسی بود که خط نوشت، دوزندگی را به تجربه نشست و لباس دوخت و لباس را پوشید. او به علم نجوم توجه خاصی داشت و محل زندگی حضرت در مسجد سهله در کشور عراق بود. حضرت ادریس علیه السلام…

اطلاعات بیشتر