کشف نیروی جاذبه زمین

کشف نیروی جاذبه زمین بسیار مشهور است که نیوتن در سال ۱۶۶۶ تونست به نیروی جاذبه ی زمین پی ببرد و آن را برای اولین بار کشف نماید. ماجرا از این قرار بود که در باغ خود زیر درخت سیبی نشسته بود که ناگهان سیبی از درخت کنده شده و به طرف زمین حرکت نمود.…

اطلاعات بیشتر

ساعت پاندولی

ساعت پاندولی گالیله مشاهده کرد که آونگ (پاندول) در مدت زمان یکسانی عقب و جلو می رود. پس به فکر فرو رفت و توانست ساعتی را طراحی نماید که چون پاندول عمل می کرد. زمان ساخت و طراحی چنین ساعتی به قرن نوزدهم برمی گردد. چنین ساعت های آونگی (پاندولی) بسیار دقیق تر از ساعت…

اطلاعات بیشتر

اختراع تلسکوپ

اختراع تلسکوپ کاملاً مشخص نیست که چه کسی برای اولین بار دست به تجربه کاربرد جفتی عدسی برد تا اشیاء دور را بتوان نزدیک دید و رصد نمود. تا سال ۱۶۰۸ سه رقیب مدعی پیدا شدند که هر سه از کشور هلند درخواست ثبت تلسکوپ را نمودند. نخستین تلسکوپی که ساخته شد از نوع انکساری…

اطلاعات بیشتر

حضرت اسماعیل علیه السلام

حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم سلام الله علیهما بود. واژه ی اسماعیل اسمی مرکب است که از زبان عربی و غیر آن شکل گرفته است. بخش اول اسم “اسماع” به معنی “شنونده” و قسمت دوم “ایل” نام خداوند است. پس اسماعیل به معنی “بنده ی شنونده ی خدا” می باشد. حضرت اسماعیل…

اطلاعات بیشتر

حضرت لوط علیه السلام

حضرت لوط علیه السلام حضرت لوط علیه السلام اولین فردی است که در سرزمین مصر به حضرت ابراهیم علیه السلام پیوست و به خداوند تبارک و تعالی ایمان آورد. حضرت لوح علیه السلام از خویشاوندان ابراهیم علیه السلام بود. او خاله زاده و برادر خانم حضرت ابراهیم علیه السلام بود. ساره که همسر ابراهیم بود،…

اطلاعات بیشتر

حضرت ابراهیم علیه السلام

حضرت ابراهیم علیه السلام نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام برگرفته از دو نام “اَب” و “رحیم” است که به معنی “پدر مهربان” می باشد. او از پیامبران اولوالعزم است. حضرت ابراهیم علیه السلامدر شهرکی به نام اور و در محله ای به اسم آرام از توابع شهر بابل عراق به دنیا آمد. علی اکبر…

اطلاعات بیشتر