بعد پیغمبر (ص) (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! بعد پیغمبر دلم طوفانی است     سهم چشمانم دگر بارانی است بعد بابا عزتم از دست رفته      حرمتم در معرض ویرانی است بعد بابا مرتضی از پا نشست    گوئیا در خانه…

اطلاعات بیشتر

نخل امید (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! نخل امید من امشب به چمن می افتد              آخرین برگ گل پرپر من می افتد که گمان داشت که با بودن من فاطمه ام         سر…

اطلاعات بیشتر

کوثر ولایت (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! ای کوثر ولایت، زهرا مرو ز دستم (۲)                 من بی تو مثل رکن در، در هم شکسته هستم سرو خمیده ی من، اول شهیده ی…

اطلاعات بیشتر

مادر تو قرآن را رمز حیاتی (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! مادر تو قرآن را رمز حیاتی (۲)      امشب چرا گفتی عجّل وفاتی    بابا ندارد   غیر از تو یاور     مظلومه مادر      مظلومه مادر تو بهر ما جان و جانانه بودی (۲)   هم…

اطلاعات بیشتر

گل گلزار وحی (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! صَلَی اللهُ عَلَیکِ یا فاطِمَهُ الزَّهراء! یا سَیَّدَهُ النِّساءِ العالَمِین! صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! گل گلزار وحی از نهاد علی     خیزد این زمزمه (۲)      کشته شد بی گناه       همسرم فاطمه      فاطمه، فاطمه       فاطمه، فاطمه (۲) گل گزار وحی   فضّه را زد صدا (۲)      میوه اش…

اطلاعات بیشتر

گل رسالت (نوحه)

“گل رسالت” در گلستان رسالت گل زیبا زهراست               اسوۀ پاک زنان در ره تقوا زهراست  “صلوات الله و سلامه علیها” آید از دامن او پاکترین فرزندان                      الگوی مادر شایستۀ دنیا زهراست     “صلوات الله و سلامه علیها” خادم بیت شریفش شده جبریل امین                 میوۀ قلب نبی امّ ابیها زهراست          “صلوات الله و سلامه علیها” گهر عصمت…

اطلاعات بیشتر