با کمیل کامل شوند اهل کمال!

با کمیل کامل شوند اهل کمال! با کمیل کامل شوند اهل کمال، آن جمال جویان اهل جمال! رمز و راز عاشقی بخشد جانم مولا علی (ع)، به چه نیک آموزد رسم پویای بندگی! جان مولا! جام من پرتر نما، من خراباتیم، خرابی تر نما! می آموزد به نیکی نیک ادب در هر دعا، یعنی با…

اطلاعات بیشتر

عشق و عرفان شیعه (۱)

عشق و عرفان شیعه (۱) کتابچه “عشق و عرفان شیعه” جلد (۱) دل نوشته های نویسنده (عان = علی اکبر نخعی) را تقدیم مخاطبان گرامی می نماید. این کتابچه به معرفی در حد بضاعت نویسنده از عشق و عرفان شیعه پوشش می دهد تا درین هیاهوی فکری خانه جهانی بتواند از طرفی عرفان شیعه را…

اطلاعات بیشتر

نام گلش شهید است! (۱)

نام گلش شهید است! (۱) کتابچه “نام گلش شهید است!” (۱) مجموعه ای از دل نوشته های نویسنده (عان) است که به ساحت مقدس شهیدان نازنین اسلام می باشد که ارادت و دین کوچکی از خود را به این گلگون کفنان هستی بخش تقدیم می گردد. این مجموعه از دلنوشته ها به صورت سجع به…

اطلاعات بیشتر

اسرار سعادتمندی (۲)

اسرار سعادتمندی (۲) کتابچه “اسرار سعدتمندی” (۲) دومین اثری است که به ارائه شیوه های سلوک عرفانی و معنوی پرداخته و نویسنده (عان) تلاش نموده است تا با موضوعاتی متنوع در دل نوشته های این کتابچه مشعل هایی برافروزد تا مخاطبان علاقه مند بتوانند از آنان بهره مند گردند و به فضل و توفیقات خاصه…

اطلاعات بیشتر

ای خدا برخی زبیر و طلحه اند!

ای خدا برخی زبیر و طلحه اند، قلب هایی مثل من زین دوستان در غصه اند! روزهای سخت مردانگی شیران صفت، بودند این عزیزان خط شکن و با صحت! صد افسوس که جالا گشته اند پشیمان آن زمان، محو می سازند چه نیکی هایی نام بردنان! کاش زخم هایشان می یافت التیام، تا نبودن طلحه…

اطلاعات بیشتر

دیده تازه خدایی شده است!

دیده تازه خدایی شده است، نیت تازه مانایی شده است! قصد کردم که دگر بت نپرستم به زمان، نه از این درسی به گیرم نه از آن! معیارم تنها خدا و چهارده نور حضور، تا بگیرم گر، تمامی وجد، سرشار نور! آنکه جز این راه بپیماید بود قطعاً کور! بد هیاهویی به پا گشته درین…

اطلاعات بیشتر