نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن …

نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن با تاکید بر نقش جامعه پذیری فرزندان جهانی شدن به مفهوم عام زیرساختهای زندگی انسان را تغییر داده و روش نوین زندگی را القا نموده است. خانواده به عنوان نهادی اجتماعی که از دوره های گذشته تاریخی دارای وظایف خاص خود بوده و به عنوان نخستین عامل جامعه…

اطلاعات بیشتر

نسل سوخته، نسل ساخته و نسل سازنده

نسل سوخته، نسل ساخته و نسل سازنده نسل سوخته همین دیروز بود گوئی که آتش، شرر در زد، شراره بود در کشاکش!، جوان و نوجوان و پیر و برنا، همه بشتاب برفتند سوی لیلا، جنون بود و جنان بود و جزیره ی مجنون، هزار خم خانه ی می و دلها لبالب خون، عجب آتش گرفت…

اطلاعات بیشتر

شرمندگی، بزرگترین گناه ژاپنی ها

شرمندگی، بزرگترین گناه ژاپنی ها در هر قوم و ملتی فرهنگی جاری و ساری بوده است که هویت آن جمعیت را شکل داده است. در تابلوی تمام نمای فرهنگ ژاپنی، شرمندگی، بزرگترین گناه شمرده می شود که تنها چاره ی درمان آن را گاهی در خودکشی می بینند. شاید که ژاپنی ها یکی از جلوداران…

اطلاعات بیشتر

اتحاد ملت و دولت

اتحاد ملت و دولت یکی دیگر از فرهنگ های نابی که شایستگی و بایستگی نهادینه سازی را دارا می باشد، اتحاد ملت با دولت است به وژه در مواقع بحران. این فرهنگ ارزشمند خاص ایران و ایرانی خود را بارها و بارها در عرصه ی ملی و جهانی به رخ دیگران کشیده که دوران دفاع…

اطلاعات بیشتر

فرهنگ فداکاری ملی

فرهنگ فداکاری ملی سونامی آمد و رفت اما مشکلات و درس های خاصی را در پی داشت. چند روز قبل هم مطلع شدیم که پیرمردهای ژاپنی سپاه مهندسین پیر تشکیل داده اند و داوطلب اینکه بروند فوکوشیما و در مهار نیروگاه کمک کنند تا جوانترها در معرض تشعشعات نیروگاه و مرگ قرار نگیرند! چرا؟ چون…

اطلاعات بیشتر

مدیریت بحران، حداکثر بهره وری در حداقل زمان

مدیریت بحران، حداکثر بهره وری در حداقل زمان مدیریت بحران، حداکثر بهره وری در حداقل زمان یکی از فرهنگ های بسیار حیاتی است که نهادینه سازی آن امری انکار ناپذیر نموده است. به نمونه ای از این نهادینه سازی توجه فرمایید! سونامی آمد و رفت و چیزی نگذشت که عکس مدارس صحرایی شهر فوکوشیما منتشر…

اطلاعات بیشتر