شروع جمله با حرف بزرگ الفبایی

شروع جمله با حرف بزرگ الفبایی یکی از مواردی که در زبان انگلیسی از اهمیت فراوانی برخوردار است، رعایت برخی قواعد نوشتاری است که “شروع جمله با حرف بزرگ الفبایی” از الزامات این زبان می باشد. بنابر این، حرف اول هر جمله ای در زابن انگلیسی باید با حرف بزرگ الفبایی نوشته شود. به چند…

اطلاعات بیشتر

راجب، پیرامون و … نه راجع به (ویراستاری)

راجب، پیرامون و … نه راجع به سره و ناسره نمودن واژگان هر زبانی یکی از وظایف سخنوران و گویشوران هر زبانی است تا پویایی آن زبان حفظ شود. گاهی به دلایل مختلف واژه یا کلماتی وارد زبانی می شوند که زیبنده ی آن زبان به ویژه اینکه زبانی با پیشینه ی بیش از هفت…

اطلاعات بیشتر

برف پرستی

برف پرستی کشور هندوستان نماد کشور هزار کیش و اعتقاد است. انواع مختلف باورهای آیینی در این کشور پرستش شده و پرستنده دارد. یکی از میان این باورهای رنگارنگ “برف پرستی” است. تعدادی از دانش پژوهانم که اهل کشور هندوستان می باشند از “برف پرستی” در کشورشان می گفتند. کم نیستند پیروان این آیین قدیمی…

اطلاعات بیشتر

آیین بودا

آیین بودا یکی دیگر از آیین هایی که در بین برخی مردم رواج یافته است و از قدمت زیادی برخوردار است، آیین بودا می باشد. این آیین بودایی در تبت ترکیبی از مهایانه و جره یانه است که ابتدا در قرن هفتم پس از میلاد حالت رسمیت به خود گرفت و سپس پس از آنکه…

اطلاعات بیشتر

آیین کنفوسیوس

آیین کنفوسیوس برخی آیین ها، باورها و اعتقادات در اندیشه های ملت ها رسوخ کرده و ممکن است قرنها تداوم یابد. یکی از باورهای مردم پرپیشینه ی چین آیین کنفسیوس بوده است. ریشه ی این باورها در آموزه های شخصی به نام کونگ فو – تسو (۵۵۱ – ۴۷۹ پیش از میلاد) که می باشد…

اطلاعات بیشتر

خطرات استفاده از سس ها، ساندیس ها، نوشابه ها، کیک ها و بیسکویت ها و …

خطرات استفاده از سس ها، ساندیس ها، نوشابه ها، کیک ها و بیسکویت ها و … آیا می دانید سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانسهای علمی به عنوان سم کبد معرفی می شود؟ آیا می دانید ساندیسها, نوشابه ها, بیسکویتها, کیکها و… با قندهای مصنوعی چون ساخارین که ۱۰۰۰ برابر شیرین…

اطلاعات بیشتر