مهمان نوازی ایرانی

مهمان نوازی ایرانی ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

قدرشناسی بزرگان

قدرشناسی بزرگان ادامه دارد … علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com

اطلاعات بیشتر

روح جوانمردی

روح جوانمردی فرهنگ غنی ایران زمین یکی از کم نظیرترین فرهنگ هایی بوده است که در همیشه ی تاریخ، گوهر جوانمردی در آن موج زده و داستان ها و حکایت های شنیدنی بی شماری را رقم زده است. داستان های شاهنامه که به زبان های گوناگون ترجمه شده و رایحه ی خوش آوازه ی شایستگی…

اطلاعات بیشتر

نظافت طبیعت

نظافت طبیعت انسان بخشی از طبیعت و هستی است که هستی و طبیعت خود چرخه ای می باشند که همه چیزشان با هم زیبایی خاص و مقصود آفریدگار متعال را در بر دارند. برخی از افراد ممکن است طبیعت را بی جان تصور نموده و بر اثر همین نگرش ناقص است که هر بلایی را…

اطلاعات بیشتر

غذا گذاشتن برای پرندگان

غذا گذاشتن برای پرندگان یکی از کارهایی که هزینه ی چندانی برای ما ندارد و نسبتاً ساده است، غذا ریختن برای پرندگان بوده است. براستی چه می شود که ته سفره های خود را در قسمتی باز بریزیم تا پرندگان بتوانند از آنان استفاده نموده و خود را سیر نمایند. گوشه ی نان هایی که…

اطلاعات بیشتر

آب گذاشتن برای پرندگان

آب گذاشتن برای پرندگان زندگی های ما متاسفانه آنقدر ماشینی شده است که هیچگاه در هیچ جای خاه های مان هیچ ظرف آبی پیدا نمی شود تا پرندگان بتوانند حداقال آب نوشیدنی خود را تامین کنند. این امر هم دلایلی فراوان دارد که تنها به برخی از آنان اشاره می گردد: الف- خانه ها غالباً…

اطلاعات بیشتر