زایایی طبیعت

زایایی طبیعت زایایی طبیعت یکی از ویژگی های طبیعت زایایی آن است. زایایی یعنی ازدیاد، گسترش، تولید و تکامل طبیعت است که یکی از رمز و رموز و به تعبیر شایسته تر از شگفتی های آفرینش بوده است. به همین دلیل است که بارها خداود تبارک و تعالی ما را در قرآن شریف و عظیم…

اطلاعات بیشتر

زیبایی طبیعت

زیبایی طبیعت یکی از نعمت های الهی، جلّت عظمته، آفرینش زیبای طبیعت است. در قرآن عظیم الشان و گران ارج ما مسلمانان نیز خداوند تبارک و تعالی خودش به خود تبریک می فرماید. آنجا که می فرماید:”فتبارک الله احسن الخالقین” . آری طبیعت با زیبایی هرچه تمام تر آفریده شده است و یا نقل “ان…

اطلاعات بیشتر

تحول و تکامل طبیعت

تحول و تکامل طبیعت قرآن کریم در چندین جای ما را به عبرت گرفتن از طبیعت دعوت فرموده است. طبیعتی که پیوسته در حال تحول و تکامل بوده است. این همه تحول و تکامل که در طبیعت مشاهده می شود، تنها بخشی از تمامی آنچه هست که بر اثر حوادث طبیعی، نسنجیدگی اعمال و رفتارهای…

اطلاعات بیشتر

زمان طبیعت

زمان طبیعت طبیعت با این همه عظمت و لطافتش دوره زمانی و زندگی دارد که روزی به سر خواهد آمد. زمان مشخص و محدود طبیعت شامل تحول و تکامل آن است که به نهائی ترین اندازه تکامل خود خواهد رسید. تمام این زمان همانند دیگر خدمات ارجمند و گرانبهای طبیعت در خدمت انسان بوده است.…

اطلاعات بیشتر

تسبیح طبیعت

تسبیح طبیعت برخی را باور یا گمان بر این است که طبیعت را جسمی نیست اگر هست در آن شعور و درکی نمی باشد. حال آنکه، آموزه ها و تعالیم و معارف بر حق و حقیقت قرآن عظیم الشأن طبیعت را نه تنها دارای جسم بلاکه دارای شعور می داند که پیوسته در حال ذکر…

اطلاعات بیشتر

صداقت طبیعت

صداقت طبیعت به راستی چه لذت شیرینی دارد آنگاه که انسان مشاهده می نماید که طبیعت از یک صداقت خاص و خالصی برخوردار است! به هر بخش و قسمتی که از طبیعت نگریسته می شود، صداقت و درست کاری در ان موج می زند و هیچ گونه نیرنگی و چند رنگی در آن یافت نمی…

اطلاعات بیشتر