بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره‌گفتارهای واکنشی در گفت‌و‌گوهای فارسی

بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره‌گفتارهای واکنشی در گفت‌و‌گوهای فارسی چکیده این پژوهش به بررسی پاره گفتارهای واکنشی در پاره ای از مکالمات زبان فارسی می‌پردازد. پاره‌گفتارهای واکنشی، پاره گفتارهای کوتاهی مانند hmm ، mm و… هستند که شنونده حین گوش‌دادن به گوینده، آن‌‌ها را تولید می کند، بدون اینکه نوبت…

اطلاعات بیشتر

تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی

تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه همنشینی و جانشینی چکیده همنشینی و جانشینی، همان‌گونه که زبان‌شناسانی چون رومان یاکوبسون از آغاز اشاره کرده‌اند، تاروپود زبان را تشکیل می‌دهد. از‌این‌رو، می‌توان با مشخص‌کردن مؤلفه‌های معنایی یک واژه خاص و سپس بررسی ارتباط‌های واژه‌های همنشین و جانشین با آن، کارکردهای آن واژه…

اطلاعات بیشتر

برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در این تحقیق درصدد آنیم که اگر نه به همه، حداقل به برخی مشکلاتی که در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان وجود دارد اشاره کنیم. این مشکلات را در سه محور مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱٫ مشکلات نظام نوشتاری فارسی کنونی (خط…

اطلاعات بیشتر

سازگاری طبیعت

سازگاری طبیعت یکی از ویژگی های طبیعت سازگاری آن با شرایط محیطی و غیر آن بوده است. بسیاری از اتفاقات غیر پیش بینی شده رخ می دهد و طبیعت خود را با آن سازگار می سازد. مثلاً توفانی شدید می وزد و شاخه های زیادی از درختان شکسته شده و فرو می ریزند. درختان آسیب…

اطلاعات بیشتر

سادگی طبیعت

سادگی طبیعت یکی از ظرافت های جهان آفرینش با تمام اسرار و رموز نهفته اش “سادگی طبیعت” می باشد. واژه سادگی در اینجا به معنی “بی آلایشی” طبیعت نمی باشد و گرنه خلقت الهی، جلّت عظمته، از پیچیدگی های بسیار بی شماری برخوردار است. به هر میزان دانش بشری پیشرفت می نماید، به همان اندازه…

اطلاعات بیشتر

خیر رسانی طبیعت

خیر رسانی طبیعت در کلاس آموزش و تربیت طبیعت درس های بی شماری نهفته است که در اینجا در چند مورد آن تامل می نمائیم: الف- تمام همت و تلاش طبیعت در خیر رسانی بوده است و در این ماموریت به درستی و به انصاف خوب و شایسته عمل نموده است، مگر آن جاهایی که…

اطلاعات بیشتر