واکاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی

واکاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی چکیده شوخی و فکاهه همواره یکی از شیوه‌های برخورد انسان با جهان بوده است و قاعدتاً در بیان نیز (فکاهه زبانی: مطایبه) ویژگیهای خاصی را به وجود می‌آورد که شناخت چگونگی این خصوصیات، هدف عمده این رساله است. همچنین سعی شده با بکارگیری اصول و تحلیلهای زبانشناختی و اثبات…

اطلاعات بیشتر

سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم

سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم چکیده این پایان‏نامه به بررسی آغازگرهای متون داستانی و غیر داستانی قرآن کریم براساس تئوری سیستمی کارکردی هالیدی می‏ پردازد. هالیدی (۱۹۹۴) برای زبان سه فرانقش در نظر می‏گیرد . این سه فرانقش عبارتند از : فرانقش متنی، فرانقش میان فردی و فرانقش اندیشگانی. این سه…

اطلاعات بیشتر

سلاله ناب ولایت (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! سلاله ناب ولایت سلام ای سلاله ی ناب ولایت              سلام ای لاله ی سرخ شهادت تو سرمست از می قالوا بلایی             شهید زنده ی کرببلایی تو هم رنج اسارت را چشیدی            …

اطلاعات بیشتر

روضه النبی (ص) (نوحه)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! روضه النبی (ص) بر مدینه می گرید                  چشم عالم ایجاد (۲) روضه النبی دارد                  داغ حضرت سجاد (۲) سینه ها بقیع غم                  دیده ها شده دریا تسلیت بنی الزهراء (۲) آنکه…

اطلاعات بیشتر

بیمار نه ای، طبیب دلهایی تو!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! بیمار نه ای، طبیب دلهایی تو! ای آن که عزیز خاطر مایی تو                  ما خسته ی عشقیم و مسیحایی تو ای چشم و چراغ عارفان ای سجّاد               بیمار نه ای، طبیب…

اطلاعات بیشتر

نه دیدن بلکه شنیدن سخت است!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! نه دیدن بلکه شنیدن سخت است! من دیدم آنچه را که دیدن سخت است                  دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است هفتاد و دو تن ز بهترین یاران را                    دیدن به…

اطلاعات بیشتر