قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی

قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی چکیده هدف از انجام این پژوهش، توصیف و تحلیل یکی از حیطه های ارتباطی رودررو تحت نام سخنرانی های مذهبی است که ویژگی برجسته آن ارتباط از نوع خطیب- مخاطبان (یک نفر در برابر جمع) می باشد. پژوهش به بررسی این نوع ارتباط از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی خواهد پرداخت.…

اطلاعات بیشتر

بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی

بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی جنسیت پنهان در مثنوی معنوی مولوی و مقایسه آن با فارسی کنونی برای تعیین و چگونگی نمود جنسیت در سطوح مختلف زبانی است . اگرچه جنسیت در سطح نحو یا جنسیت دستوری از زبان فارسی که سالها به عنوان یک مقوله…

اطلاعات بیشتر

مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی

مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی شناختی حروف اضافه مکانی در زبان فارسی و انگلیسی برای تعیین معنای اولیه این حروف، تعیین نظاممندی های موجود در گسترش معانی غیر مکانی حروف اضافه مکانی و همچنین مقایسه حروف اضافه مکانی در این دو…

اطلاعات بیشتر

نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی

نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی چکیده زبان گفتار و زبان نوشتار دو گونه ی بسیار مهم از گونه های زبانی هستند. زبان گفتار مکالمات روز مره ی مردم و زبان نوشتار گونه ی قرائت شده ی خط و متن است. این دو گونه ی زبانی در سطوح مختلف قابل بررسی است که…

اطلاعات بیشتر

تحلیل جامعه شناختی از سبکهای گفتار در فارسی معاصر

تحلیل جامعه شناختی از سبکهای گفتار در فارسی معاصر چکیده هدف از انجام این پژوهش، توصیف وتحلیل برخی از عوامل سبک گردانی درگفتار فارسی معاصر از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی بوده وبطور کلی به انگیزه و علل سبک گردانی در کلام فارسی زبانان پرداخته شده است. این پژوهش داده- مبناست و داده های مذکور با توجه…

اطلاعات بیشتر

استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی

استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی چکیده موضوع استعاره در زبان، در طول قرنهای متمادی مورد توجه دانشمندان علوم مختلفی چون ادبیات، فلسفه و زبان‌شناسی بوده است. دیدگاه سنتی که اکثر مطالعات پیشینیان را تحت‌الشعاع قرار داده بود، استعاره را چیزی بالاتر از یک آرایه ادبی محض قلمداد نمی‌کرد. اما مطالعات زبانشناسان…

اطلاعات بیشتر