بررسی تاثیر نسبی واژگان و نکات دستوری بر درک مطلب

بررسی تاثیر نسبی واژگان و نکات دستوری بر درک مطلب چکیده یکی از عمده ترین اهداف آموزش زبان انگلیسی در سیستم های آموزش عالی وآموزش وپرورش ایجاد وافزایش مهارت خواندن ودرک متون نوشته شده به زبان انگلیسی می باشد . در این راستا تئوری های عدیده ای به منظور ایجاد بینش های روان شناسانه در…

اطلاعات بیشتر

نقش عوامل غیرمنتظره در متن و تاثیر آن در حفظ یادآوری اجزاء متن

نقش عوامل غیرمنتظره در متن و تاثیر آن در حفظ یادآوری اجزاء متن چکیده در این‌ تحقیق‌ تجربی‌ دو گونه‌ متن‌ با هم‌ مقایسه‌ گردیده‌ اند: الف‌ متنی‌ که‌ انسجام‌ کمتری‌ دارد، بدین‌ معنی‌ که‌در میان‌ اجزاء کاملاً مرتبط‌ متن‌ یک‌ جزءنامربوط‌ قرار گرفته‌ ب‌: متنی‌ که‌ کاملاً منسجم‌ است‌. (این‌ انسجام‌ صرفاًانسجام‌ معنائی‌ و…

اطلاعات بیشتر

تاثیر ادراک‌ دیداری‌ و شنیداری‌ بر حافظه‌ در یادگیری‌ ارتباطی‌

تاثیر ادراک‌ دیداری‌ و شنیداری‌ بر حافظه‌ در یادگیری‌ ارتباطی‌ چکیده یادگیری‌ واژه‌های‌ هر زبانی‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ زبان‌آموز بین‌ آن‌ واژه‌ و مرجع‌ غیر زبانی‌ آن‌ ارتباط‌ برقرار نموده‌و آن‌ ارتباط‌ را به‌ نحوی‌ به‌ خاطر بسپارد به‌ طوری‌ که‌ پس‌ از یادگیری‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ مرجع‌، واژه‌ و به‌ محض‌مشاهده‌ واژه‌، مرجع‌…

اطلاعات بیشتر

نسبیت زبانی و ترجمه

نسبیت زبانی و ترجمه چکیده زبان ابزاری است که از طریق آن انسان ها به انتقال اندیشه ها می پردازند. باتوجه به بررسی داده ها، ارزش گذاری های خاص زبان ها در نوع شناخت زبانمندان تأثیر می گذارد و بین فرهنگ و ارزش گذاری های نظام زبان ها و موقعیت کاربردی ویژه ای که جمله…

اطلاعات بیشتر

تبدیل در زبان فارسی

تبدیل در زبان فارسی چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد فرایند تبدیل در زبان فارسی در چارچوب نظریه ساختواژه واژگانی (واج شناسی واژگانی)، و ارزیابی میزان اصول حاکم بر این قاعده در نظریه مذکور و چگونگی اعمال آن در زبان فارسی می باشد. نگارنده در راستای تحقق این هدف بر آن است تا…

اطلاعات بیشتر

بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی اجتماعی

بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی اجتماعی چکیده هدف از انجام این تحقیق، بررسی فرایند وام گیری زبان فارسی معاصر از زبان انگلیسی، بر مبنای زبان شناسی اجتماعی است. به همین منظور، تحقیق حاضر به دو قسمت توصیفی و تحلیلی تقسیم می شود. با توجه به این که در وام…

اطلاعات بیشتر