نقش‌ دو زبانکی‌ در یادگیری‌ واژگان‌ زبان‌ دیگر

نقش‌ دو زبانکی‌ در یادگیری‌ واژگان‌ زبان‌ دیگر چکیده دو زبانگی‌ یکی‌ از موضوعات‌ بحث‌ انگیزی‌ بوده‌ است‌ که‌ توجه‌ بسیاری‌ از محققان‌ و کارشناسان‌ امرآموختن‌ زبان‌ دیگر را در دهه‌های‌ اخیر به‌ خود جلب‌ کرده‌است‌. هدف‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ نقش‌ دو زبانگی‌ در یادگیری‌ واژگان‌ زبان‌ انگلیسی‌ و نیز نقش‌ جنسیت‌ در این‌زمینه‌ می‌باشد.…

اطلاعات بیشتر

اختلاف‌ بین‌ زبان‌ گفتاری‌ و نوشتاری …

اختلاف‌ بین‌ زبان‌ گفتاری‌ و نوشتاری‌ دانشجویان‌ ایرانی‌ که‌ انگلیسی‌ را به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ یاد می‌گیرند چکیده در راستای‌ حقیقت‌ قابل‌ پذیرشی‌ که‌ زبان‌ نوشتاری‌ و زبان‌ گفتاری‌ انگلیسی‌ بعنوان‌ زبان‌ اول‌ (بومی‌) باهم‌ تفاوت‌ دارند این‌ تحقیق‌ بر آن‌ است‌ که‌ نشان‌ دهد که‌ آیا همین‌ اختلاف‌ در زبان‌ نوشتار و گفتار انگلیسی‌بعنوان‌…

اطلاعات بیشتر

مشکلات‌ ساختاری‌ – بافتاری‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی …

مشکلات‌ ساختاری‌ – بافتاری‌ دانشجویان‌ رشته‌ زبان‌ انگلیسی‌، مقطع‌ کارشناسی‌، در انشاء انگلیسی‌ چکیده از دیدگاه‌ متخصصان‌ آموزش‌ زبان‌، نوشتن‌ یکی‌ از مشکل‌ ترین‌ مراحل‌ یادگیری‌ زبان‌ دوم‌ محسوب‌می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر نوشتن‌ به‌ زبان‌ دوم‌ مهارتی‌ است‌ که‌ از پیچیدگیهای‌ زیادی‌ برخوردار است‌. درهمین‌ رابطه‌ بریتون‌ (۱۹۸۸) معتقد است‌ که‌ نوشتن‌ یک‌ پدیده‌ خاص‌…

اطلاعات بیشتر

بررسی‌ وجود توانش‌ منظور شناختی‌ زبان …

بررسی‌ وجود توانش‌ منظور شناختی‌ زبان‌ در فراگیران‌ بزرگسال‌ زبان‌ خارجی‌ چکیده قرن‌ بیستم‌ علاقه‌ بسیاری‌ به‌ مطالعات‌ جامعه‌شناسی‌ زبان‌ داشته‌ و در دهه‌ اخیر تاکید در آموزش‌ ویادگیری‌ زبان‌ از تسلط‌ بر ساختارها به‌ تسلط‌ بر کاربرد زبان‌ تغییر کرده‌ است‌ . اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ دانش‌زبانی‌ نه‌ تنها شامل‌ دانستن‌ قوانین‌ زبان‌…

اطلاعات بیشتر

بررسی روش نوین درارتقاء انتقال یادگیری …

بررسی روش نوین درارتقاء انتقال یادگیری از زبان مادری به موقعیت های مشابه یادگیری واژگان در زبان دوم چکیده موضوع این رساله بررسی روشی نوین در ارائه وآموزش واژگان انگلیسی به دانش آموزان ودانشجویان ایرانی می باشد . در این رساله دو گروه از دانشجویان مرکز تربیت معلم انتخاب گردیدند وتحت دو شرایط متفاوت از…

اطلاعات بیشتر

اثر سؤال‌ و جواب‌ قبل‌ از تدریس‌ متن …

اثر سؤال‌ و جواب‌ قبل‌ از تدریس‌ متن‌ بر روی‌ فهم‌ دانشجویان‌ از درس‌ موردنظر چکیده تحقیقات‌ اخیر در مورد خواندن‌ درک‌ مطلب‌ بعنوان‌ یکی‌ از ضروری‌ترین‌ مهارتهای‌ یادگیری‌ زبان‌ انگلیسی‌تمرکز خاصی‌ روی‌ بکارگیری‌ شیوه‌ها و فنون‌ ارایه‌ این‌ مهارت‌ داشته‌اند. تاریخچه‌ مطالعات‌ حاضر مبین‌ این‌ مطلب‌است‌ که‌ فعال‌ کردن‌ نقشه‌ و طرح‌ ذهنی‌ و…

اطلاعات بیشتر