مقایسه بعضی از خصوصیات ساختاری زبان فارسی و انگلیسی

مقایسه بعضی از خصوصیات ساختاری زبان فارسی و انگلیسی در مقایسه دستوری باید ساختمان دو زبان را جداگانه توصیف کرد و سپس دو توصیف را با یکدیگر مطابقه نمود. آن الگوهای دستوری که در دو زبان یکسان باشند، برای آموزنده مبتدی ایجاد اشکال نمی کنند، ولی آن الگوهای دستوری که در دو زبان مختلف باشند،…

اطلاعات بیشتر

یادگیری و رشد زبان در کودک

یادگیری و رشد زبان در کودک مطالعات زبان شناسی را از نظر زمان به دو رشته می توان تقسیم کرد: هم زمانی (synchronic) و در زمانی (diachronic). در زبانشناسی “هم زمانی” به تحول زبان در طول زمان توجهی نمی شود، بلکه زبان در یک زمان معین اعم از گذشته یا حال مورد مطالعه قرار می…

اطلاعات بیشتر

رابطه زبان و تفکر

رابطه زبان و تفکر یکی از سوالات مهم و قدیمی در روان شناسی و زبان شناسی مربوط به رابطه ی زبان و تفکر است. آیا زبان تنها شرط وجود فعالیت های عالی ذهن مانند تفکر، تخیل، تجرید، تعمیم، استدلال، قضاوت و مانند آن است؟ آیا اگر ما زبان را نمی آموختیم از این فعالیت های…

اطلاعات بیشتر

وقتی حسین بن علی یاد پیمبر می کنه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! وقتی حسین بن علی یاد پیمبر می کنه وقتی حسین بن علی یاد پیمبر می کنه                   نظر به قد و قامت، علی اکبر می کنه ماه رخش دل می بره، جلوه…

اطلاعات بیشتر

زیبا پسر لیلایی (نوحه، شور)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! زیبا پسر لیلایی هم والی و هم والائی، بر نسل جوان مولائی                        زیبا پسر لیلایی، علی علی علی اکبر (ع) (۳) یوسف قتیل ابرویت نازنین، آئینه دار امیر المؤمنین               عمو به…

اطلاعات بیشتر

بررسی مشکلات بیانی-کلامی در متون علمی …

بررسی مشکلات بیانی-کلامی در متون علمی: مقایسه‌درون‌ زبانی‌ و بین‌ زبانی‌ از درک‌اطلاعات‌ صریح‌ و تلویحی‌ به‌ زبانهای‌ انگلیسی‌ و فارسی‌ چکیده اکثر اساتید دروس‌ انگلیسی‌ تخصصی‌ با دانشجویانی‌ مواجه‌ شده‌اند که‌ علیرغم‌ دانش‌ و اشراف‌ نسبتاً کافی‌به‌ لغات‌ و ساختار زبان‌ انگلیسی‌ نمی‌توانند درک‌ کاملی‌ از متون‌ علمی‌ به‌ آن‌ زبان‌ داشته‌ باشند. به‌…

اطلاعات بیشتر