تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌

تاثیر متن‌ زمینه‌ بر یادگیری لغت‌ در زبان‌ دوم‌ چکیده در راستای یافتن‌ روشهای جدید و کارآ در تدریس‌ زبانهای خارجی، تحقیق‌ حاضر به‌ مقایسه‌ دو روش‌ تدریس‌ در زمینه‌ آموزش‌ لغت‌ در انگلیسی به‌ عنوان‌ زبان‌ دوم‌ اهتمام‌ نمود. روش‌ اول‌ که‌ بر گرفته‌ شده‌ از تئوری های اکتساب‌ زبان‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ کراشن‌(۱۹۸۲-۱۹۸۱)…

اطلاعات بیشتر

تاثیر خودکار کردن جزء تلفظی بر درک مطلب و سرعت خواندن

تاثیر خودکار کردن جزء تلفظی بر درک مطلب و سرعت خواندن ” مطالعه ای در زمینه روانشناختی زبان” چکیده در چارچوب‌ نظریه‌ شناختی زبان‌ ، باورکلی بر این‌ است‌ که‌ اتوماتیک‌ کردن‌ اجزاء سطوح‌ پائین‌تر (نظیر تشخیص‌کلمات‌) کاملاً با عملکرد خوانندگان‌ در درک‌ مطلب‌ و سرعت‌ خواندن‌ مرتبط‌ میباشد . تحقیق‌ حاضر بمنظور مطالعه‌میزان‌ تأثیر…

اطلاعات بیشتر

اثر مطالعه‌ “خلاصه‌ متن‌” در فهم‌ متون‌ خارجی

اثر مطالعه‌ “خلاصه‌ متن‌” در فهم‌ متون‌ خارجی چکیده خواندن‌ یکی از مهمترین‌ مهارتها در امر یادگیری زبان‌ ، به‌ ویژه‌ زبان‌ خارجی است‌ . با وجود این‌ ، یکی ازمشکلات‌ عمده‌ اغلب‌ فراگیران‌ زبانهای خارجی ـ حتی آن‌ دسته‌ از فراگیرانی که‌ دارای دانش‌ زبانی بالائی هستند ـ این‌است‌ که‌ گاهی از درک‌ کامل‌…

اطلاعات بیشتر

تأثیر تصحیح‌ فوری خطاها و تصحیح‌ همراه‌ با تأخیر خطاها در روی یادگیری زبان‌آموزان‌ انگلیسی

تأثیر تصحیح‌ فوری خطاها و تصحیح‌ همراه‌ با تأخیر خطاها در روی یادگیری زبان‌آموزان‌ انگلیسی چکیده این‌ تحقیق‌ مقایسه‌ و تأثیر تصحیحی فوری خطاهای زبان‌آموز با تصحیح‌ همراه‌ با تأخیر را مورد بررسی قرارمیدهد و در صدد اثبات‌ این‌ فرضیه‌ می باشد که‌ تصحیح‌ فوری خطاهای زبان‌آموز و یا حداقل‌ تصحیح‌ آن‌ دسته‌ ازخطاهائی که‌…

اطلاعات بیشتر

بررسی ‌مقابله‌ای رابطه‌ ارجاع‌ دوگانه‌در متون‌ درسی دانشگاهی انگلیسی و فارسی

بررسی ‌مقابله‌ای رابطه‌ ارجاع‌ دوگانه‌در متون‌ درسی دانشگاهی انگلیسی و فارسی چکیده تحقیق‌ حاضر توصیفی از رابطه‌ ارجاع‌ دوگانه‌ (Co-reference)را در دو زبان‌ فارسی و انگلیسی ارائه‌ داده‌ وراههای مختلف‌ نمود این‌ رابطه‌ را در این‌ دو زبان‌ بررسی می کند. بررسی انجام‌ شده‌ نشان‌ میدهد که‌ رابطه ارجاع‌ دوگانه‌ از طریق‌ استفاده‌ از ضمایر…

اطلاعات بیشتر

آتش و نسوزاندن ابراهیم (ع)

آتش و نسوزاندن ابراهیم (ع) نمرودیان تصمیم گرفتند تا حضرت ابراهیم، علی نبینا و آله و علیه السلام، را در آتش افکنده و او را بسوزانند. آتش عظیمی را در بیرون شهر فراهم ساختند و چون شدت آتش بسیار بزرگ بود، کسی نمی توانست نزدیک آتش شود، چون آتش هر کسی که نزدیکش شود را…

اطلاعات بیشتر