تاثیر ارائه مفاهیم زیربنایی استعاری افعال مرکب بر یادگیری این افعال

تاثیر ارائه مفاهیم زیربنایی استعاری افعال مرکب بر یادگیری این افعال چکیده افعال مرکب ، افعال چند کلمه‏ای هستند که متشکل از یک ریشه فعلی و یک حرف قیدی می‏باشند . این افعال ، یکی از مشکل ساز ترین زمینه‏های انگلیسی ، برای معلمان و زبان آموزان به شمار می‏روند . در این تحقیق ،…

اطلاعات بیشتر

بررسی بکارگیری کلیدهای نحوی و معنایی در خواندن متون انگلیسی و فارسی …

بررسی بکارگیری کلیدهای نحوی و معنایی در خواندن متون انگلیسی و فارسی توسط دانش آموزان دبیرستانی چکیده خواندن یکی از مهمترین مهارتها در امر یادگیری زبان دوم به شمار میرود . با این وجود یکی از مشکلات عمده فراگیران زبانهای خارجی به عنوان دوم ، عدم توانایی کافی در خواندن و درک دقیق مطالب نوشته…

اطلاعات بیشتر

نوع برخورد با واژگان و تاثیر آن بر یادگیری واژگان اصلی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

نوع برخورد با واژگان و تاثیر آن بر یادگیری واژگان اصلی انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی چکیده فراگیری واژگان زبان خارجی / دوم که به عقیده بک و مک کیون (۱۹۸۵) «شالوده و نمایانگر سواد» فرد است، ‌اخیراً مورد توجه و تأکید قرار گرفته است (هالی ۱۹۷۳، کارتر و مک کارثی، ۱۹۸۸). تعداد دفعاتی…

اطلاعات بیشتر

اثر توضیح داده های مقابله ای در یادگیری زبان خارجی

اثر توضیح داده های مقابله ای در یادگیری زبان خارجی چکیده در سالهای اخیر نظام تجزیه و تحلیل مقابله‏ای از مقبولیتی دوباره برخوردار گردیده و پدیده‌ تزاحم میان زبانی بار دیگر توجه بسیاری از پژوهشگران آموزش و یادگیری زبان را به خود جلب نموده است. با وجود این، بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام…

اطلاعات بیشتر

فرضیه های توانش زبانی درآموزش زبان ( توانش واحد و توانش تفکیک پذیر )

فرضیه های توانش زبانی درآموزش زبان ( توانش واحد و توانش تفکیک پذیر ) چکیده توسعه دانش زبان خارجی همواره یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است و توجه محققان بسیاری را در رشته آموزش زبان خارجی به خود جلب کرده است . در این راستا به طور کلی دو الگوی توانش زبانی ارائه شده…

اطلاعات بیشتر

انتقال مفاهیم منظور شناختی (شیوه های حفظ وجهه در جواب به شکوه های اتهام برانگیز) …

انتقال مفاهیم منظور شناختی (شیوه های حفظ وجهه در جواب به شکوه های اتهام برانگیز) بر دانشجویان سطح پیشرفته زبان انگلیسی چکیده اهداف این تحقیق عبارت بودند از : بررسی شیوه‏های حفظ وجهه در برخورد با شکوه‏های اتهام بر انگیزه در زبانهای فارسی و انگلیسی و سپس ارزیابی آگاهی دانشجویان زبان سطح پییشرفته ایرانی از…

اطلاعات بیشتر